Så jobbar vi med Employer Branding – Del 3: Hilti

SÅ JOBBAR VI MED EMPLOYER BRANDING – DEL 3: HILTI. Att vara en attraktiv arbetsgivare och locka till sig morgondagens talanger är en stor utmaning i många branscher idag. Samtidigt gäller det att behålla befintliga stjärnor inom företaget och hålla en låg personalomsättning. 

Tre företag som har knäckt koden är vinnarna i Sveriges bästa arbetsplats 2019; Regent, Cygni och Hilti. I en serie i tre delar får respektive företag berätta mer om hur de jobbar inom det spännande området – Employer Branding. I den tredje och sista delen tittar vi närmare på byggteknikföretaget Hilti. 

Det internationella storföretaget Hilti sysselsätter cirka 29 000 medarbetare i 120 länder. I Sverige har Hilti strax över 400 anställda och trots den uppenbart svåra utmaningen – att skapa gemenskap och samhörighet i en så pass stor organisation – har företaget utsetts till Sveriges bästa arbetsplats inte mindre än 5 gånger (!) i kategorin ”Stora organisationer”.

mhe_janinp
Här berättar Marie Henryson, Marketing & Brand Developer, mer om deras arbete med Employer Branding.

1. Vad är hemligheten bakom ert vinnande koncept? 
– I grund och botten handlar det om att bygga en företagskultur där varje enskild medarbetare ges möjlighet att utvecklas, får vara en del i företagets framgång och utveckling samtidigt som man har roligt på jobbet – oavsett om det är måndag morgon eller fredag eftermiddag. Vi tror på att göra skillnad genom att vara en arbetsplats för medarbetare med olika bakgrunder, som befinner sig i olika skeden i livet och som tänker olika. Att som företag dra nytta av det faktum att vi alla har olika erfarenheter och kvalitéer berikar. Detta kräver att vi är inkluderande och har ett genuint närvarande ledarskap – från högsta ledningen och genom våra mellanchefer. Vi skapar förutsättningar för det nära ledarskapet genom små team där varje individ blir sedd. 

2. Hur jobbar ni på Hilti med Employer Branding och för att få nöjda medarbetare?
– Att hitta nya medarbetare som kan stå bakom företagets värderingar och som har ett stort engagemang i sitt arbete, är Hiltis absoluta huvudmål. Om vi lyckas hitta rätt personlighet och erfarenhet som bidrar till teamets mångfald och kompetens, har vi förutsättningar att lära ut det som krävs för jobbet när väl den nya medarbetaren är på plats. Vi ser varje enskild rekrytering som en långsiktig investering för framtiden och satsar därför mycket på att utveckla och behålla våra nyanställda. Våra medarbetare är helt enkelt vår viktigaste resurs och det genomsyrar hela vårt företagsklimat. Employer Branding står högt på vår prioriteringslista.

– För att nå ut till många olika målgrupper är vi bland annat aktiva och syns på flera olika sociala medier, såsom LinkedIn, Facebook, Instagram och Youtube. Vi planerar även kontinuerligt in olika typer av events och sammanhang att synas i så som till exempel egna rekryteringsevent, samarbeten med universitet, story telling samt nätverksträffar. Deltagandet i Great Place to Work-undersökningen är också en viktig del i vårt Employer Branding-arbete.

3. Vad anser du är era trumfkort när det gäller att just locka rätt kompetens? 
– ”Hire for attitude, train for skills” . Vi letar efter rådiamanter som vi kan slipa och förädla. Filosofin innebär att det viktigaste i en rekrytering är att hitta personer med rätt inställning. När personens inställning går hand i hand med Hiltis värderingar finns alla förutsättningar för att kunna lära sig vad som krävs i rollen och även utvecklas vidare i organisationen. För oss är detta viktigare än funktionell kunskap, som man enklare kan tränas och utbildas i. Detta är grunden för Hiltis personal.
 

4. Hur viktigt är det att företag jobbar med Employer branding idag, enligt dig?
– Samhällsutvecklingen har gått mot att människor i högre grad väljer en arbetsgivare framför en specifik roll, därför ser vi det som avgörande att ha ett starkt varumärke som arbetsgivare om du vill attrahera de bästa medarbetarna.

5. Vad skulle du ge för tips till andra företag?
– På Hilti tror vi på att skapa plats för rätt personer och är villiga att ge chansen till personer som i teorin inte har den rätta bakgrunden, men som vi tror kan hjälpa företaget att utvecklas vidare. Bland Hiltis medarbetare finns flertalet med erfarenheter från andra branscher och yrkesområden. Det de alla har gemensamt är förmågan, viljan och engagemanget att lära sig om Hilti som företag och den specifika tjänsten.

Du har precis läst den tredje och sista delen i vår serie där de tre vinnarna i Sveriges bästa arbetsplats 2019 berättar om hur de jobbar med Employer Branding.
Här hittar du de andra två delarna:
Del 1: IT-konsultbolaget Regent
Del 2: IT-konsultbolaget Cygni

***

Vill du få ännu fler tips på hur ni kan skapa en välmående arbetsplats? I vår guide “Så blir din paus energigivande” har vi samlat en rad tips kring hur vi kan få in de viktiga pauserna under våra arbetsdagar. Ladda ner det materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag