Så jobbar vi med employer branding – 3 företag berättar

Det är inte helt lätt att vara den där attraktiva arbetsgivaren som lockar till sig de unga, hungriga talangerna på löpande band. Inte bara det att ditt företag ska attrahera nya förmågor, det gäller också att lyckas hålla kvar era stjärnor inom företaget. I det här blogginlägget låter vi de tre framgångsrika företagen Regent, Cygni och Hilti, dela med sig av sina succémetoder.

caroline-jonasson-regent1. Nöjda medarbetare

Det absolut viktigaste nyckeltalet hos IT-konsultföretaget Regent är medarbetarnöjdheten. Istället för att fokusera enbart på ekonomiska nyckeltal har de alltså valt att prioritera nöjdheten inom bolaget.

Till exempel erbjuder Regent alla sina medarbetare möjligheten att sitta med i företagets ledningsgrupp. På det sättet visar bolaget på transparens, att de har en platt organisation och agerar på den feedback som medarbetarna lämnar:

– Vårt rykte har hittills varit vårt allra viktigaste rekryteringsverktyg. När vi har medarbetare som känner sig sedda och hörda, är de bra på att sprida ordet vidare i branschen, och det är givetvis helt ovärderligt för vårt arbetsgivarvarumärke, säger Caroline Jonasson, HR- och medarbetaransvarig på Regent.

Läs hela blogginlägget Så jobbar vi med Employer Branding – Regent

marie-henryson-hilti

2. Värderingstyrd rekrytering

Grundstommen i det lyckosamma employer branding-arbetet hos byggteknikföretaget Hilti, är att hitta medarbetare med stort driv och som kan stå bakom företagets värderingar. Bolaget är noga med att lyfta fram värdet i att anställa människor som har rätt inställning, och menar att kompetens är något som kan slipas och förädlas:

– Om vi lyckas hitta rätt personlighet och erfarenhet som bidrar till teamets mångfald och kompetens, har vi förutsättningar att lära ut det som krävs för jobbet när väl den nya medarbetaren är på plats. Vi ser varje enskild rekrytering som en långsiktig investering för framtiden och satsar därför mycket på att utveckla och behålla våra nyanställda. Våra medarbetare är helt enkelt vår viktigaste resurs och det genomsyrar hela vårt företagsklimat.

Utöver det satsar Hilti på att arbeta i mindre team, där varje individ kan bli sedd genom ett ”nära ledarskap”. Stort fokus på mångfald och att vara inkluderande från högsta ledningen, vidare i mellanchefsled och bland medarbetarna, är också något som har bidragit till Hiltis fina företagsklimat.

Läs hela blogginlägget Så jobbar vi med Employer Branding – Hilti

tommy-wassgren-porträtt

3. Individanpassade aktiviteter

Att bevara den goda sammanhållningen och företagskulturen är centrala delar för IT-konsultbolaget Cygni. Det innebär bland annat att både jobbrelaterade projekt och aktiviteter för att bygga starkare team gör mycket för att stärka vi-känslan:

– Några av de saker vi satsar extra på är samarbeten över kontorsgränserna – exempelvis träffas vi hela bolaget flera gånger per år. På träffarna samarbetar vi runt olika projekt och har kompetensövningar tillsammans, säger VD:n Tommy Wassgren som samtidigt menar att sportaktiviteter är viktiga inslag på företaget för att främja en god sammanhållning.

Aktiviteterna anpassas noga efter konsulternas scheman och livspussel. Exempelvis kan det hända att kvällsaktiviteter inte passar vissa konsulter, och då ser företaget även till att arrangera lunchaktiviteter. Ytterligare något som företaget värdesätter högt är projekt som spänner över olika avdelningsfunktioner, där personer från olika avdelningar samarbetar i olika uppdrag för att nå gemensamma mål.

Läs hela blogginlägget Så jobbar vi med Employer Branding – Cygni

***

Tips inom employer branding är ofta fokuserade på hur transparenta företag är, och om bolaget har förmåga att skapa engagemang bland sina medarbetare. Vill du få ännu fler tips på hur ni kan skapa en välmående arbetsplats? I vår guide ”Så blir din paus energigivande” har vi samlat en rad tips kring hur vi kan få in de viktiga pauserna under våra arbetsdagar. Ladda ner det materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen