Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Vi blickar in i framtiden – hur kommer arbetsplatserna att se ut? I takt med den snabba digitala utvecklingen som sker, som en följ av pandemin, så går vi mot nya sätt att arbeta.

4 trender – så ser framtidens arbetsplats ut

Här är de fyra starkaste trenderna just nu som vi tror kommer genomsyra många arbetsplatser i framtiden.

Distansarbete blir lika vanligt som kontor

Distansarbete eller hybridkontor kommer vara så gott som en självklarhet för de arbeten som går att utföra på distans. Huruvida distansarbete är och har varit gynnsamt för verksamheten och anställda har varit en populär diskussion sedan alla återgick till kontoren igen. Sedan pandemin har allt fler blivit bekväma med att arbeta helt eller delvis hemifrån.

Möjligheten att arbeta flexibelt på distans eller på kontoret har bidragit till att allt fler flyttar utanför storstäderna eller jobbar från ett annat land. Med andra ord så ser trenden för hybridkontor inte ut att försvinna, utan det har snarare blivit en förväntning som många anställda har på sina arbetsgivare som en trivselfaktor.

Distansarbete påverkar företagskulturen

I takt med det ökade distansarbetet så har många arbetsgivare stött på en utmaning, nämligen vilken påverkan distansarbete har på företagskulturen. Färre är inne på kontoret samtidigt och det blir svårare att delta tillsammans i sociala och relationsstärkande aktiviteter. Här är tre tips för bättre sammanhållning på kontoret:

Ha bestämda dagar där alla är inne samtidigt

Bestäm två eller tre dagar i veckan som du vill att dina medarbetare jobbar från kontoret.

Be alla anställda rösta vilka dagar de föredrar

Om det inte är möjligt för dig som arbetsgivare att bestämma de dagar som du vill att dina anställda är på kontoret så kan du alltid fråga dem. Be alla till exempel att kryssa i en Google Sheet när de planerar att befinna sig på kontoret den veckan. Eller uppmana alla att använda arbetsplats-funktionen i Google kalendern, där man kan fylla i var man jobbar den dagen.

Anordna sociala aktiviteter kontinuerligt

Det kan vara en gemensam frukost varje måndag eller gemensam AW varje fredag på kontoret. Små sociala aktiviteter som kan locka fler att befinna sig på kontoret samtidigt.

Det blir högre krav på bra kontorsmiljö

Framtidens arbetsplats erbjuder en bra och stimulerande arbetsmiljö. En trend som syns tydligt är att arbetsgivare lägger ännu mer tid och resurser på att skapa en så bra arbetsmiljö på kontoret som möjligt. En stimulerande arbetsplats krävs för att medarbetarna ska trivas men också utvecklas. Några viktiga faktorer för att skapa en bra kontorsmiljö är bland annat:

Rätt utrustning och verktyg

Med tanke på att många arbetsplatser kommer vara semi-hybrida så är det viktigt att alla medarbetare har rätt utrustning för att kunna göra sitt arbete både på kontoret och på distans. Samt att alla också har förutsättningarna att jobba i team med personer som befinner sig på distans. Till exempel rätt program såsom Slack eller Teams för kommunikation, eller molntjänster som alla har tillgång till där man samlar allt underlag som man arbetar med.

Inredning som bidrar till bekvämligheten

Många bolag har börjat övergå mer till öppna landskap istället för enskilda kontorsplatser. I takt med distansarbetet så har det också varit mer logiskt med tanke på att inte alla är på plats samtidigt. För att alla ska trivas med det krävs det att det finns ljuddämpande inredning och ordentliga sittplatser som gör det lätt att utföra arbetet på olika platser på kontoret.

Tillgång till mat och kaffe på jobbet

Det är en växande trend på många arbetsplatser att erbjuda sina anställda både kaffe, lunch och mellanmål för att ge dem bra förutsättningar att klara av jobbet på bästa sätt. Något vi tror kommer vara allt vanligare på framtidens arbetsplatser.

Mer molnbaserade lösningar behövs

Ju fler som är på distans och arbetar desto mer smarta molnbaserade lösningar behövs för att alla ska kunna utföra sina arbeten på ett säkert sätt. När flexibiliteten att jobba från olika platser runtom i världen ökar, så ökar också behovet av säkrare IT-lösningar för att säkerställa att ingen företagsinformation läcker ut via de molnbaserade tjänsterna.

Mer fokus på hållbarhet

På framtidens arbetsplatser kommer även hållbarhet att vara viktigare än någonsin. Under de senaste åren har medvetenheten kring vår miljö ökat och allt fler företag tar ansvar för att klara de långsiktiga klimatutmaningar som finns för såväl sin personal som för de produkter och tjänster man erbjuder. De tydligaste trenderna som man redan nu ser på många arbetsplatser är:

  • Smart belysning
  • Källsortering
  • Energisnål teknisk utrustning
  • Förnyelsebara energikällor.

Häng med till framtidens arbetsplats!

Är du redo att skapa framtidens arbetsplats tillsammans med oss? Med rätt kaffelösning eller Convinibutik kan ni få ännu piggare anställda. Convini bidrar till ett hållbart samhälle genom att vara det ledande hållbara företaget på marknaden för innovativa mat- och dryckeslösningar på arbetsplatser. Bli en framtida arbetsplats redan idag!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

Så gör du en cortado kaffe

Så gör du en klassisk caffé latte

JURA espressomaskin till företag