Därför ger dagsljuset dig en energiboost

Nu är det nytt år och det är ännu tydligare att vi går mot ljusare tider. Men varför är ljusintaget så viktigt för att vi ska orka med en hel arbetsdag?

Naturligt dagsljus utpekas som en betydelsefull beståndsdel för vår dygnsrytm. Om vi människor inte får tillräckligt med ljus kan det göra att vi känner oss tröttare, får svårare att koncentrera oss, sämre syn och hållning. Det i sin tur kan göra att vi får problem med sömnen.

Eftersom det naturliga dagsljuset under vinterhalvåret är mer begränsat är återhämtning under hösten och vintern något som är extra viktigt att tänka på. Det kan till exempel handla om att vi passar på att vara utomhus även under den mörkare tiden på året. En promenad på lunchen eller ett promenadmöte kan vara en god idé för att fylla på med rätt sorts ljus som gör att vi blir piggare och mer effektiva.

Det finns otaliga studier som visar på dagsljusets positiva inverkan på oss människor. Bland annat säger forskning från Folkhälsomyndigheten att vi svenskar under den mörka årstiden får ökade besvär med hälsan kopplade till sömn, humör och vakenhet. Dessutom löper vi större risk för sjukdomar. Sömnbesvär i form av mindre andel djupsömn beskrivs som ”vanligare vintertid och i samband med vistelse i dagsljusfattiga miljöer.”

Sömn = kroppens och knoppens återhämtning

Just sömn och återhämtning var något som i början av 2019 spåddes bli omtalade samtalsämnen under det gångna året. I Sverige och resten av världen pratas det ofta om hur vi ska komma till bukt med stressen med hjälp av rätt sorts återhämtning. Där spelar sömnen naturligtvis en viktig roll. När det kommer till att se till sitt energibehov under en arbetsdag är återhämtningen kanske något vi ibland tar för givet? Vi kliver upp, går till jobbet, uträttar våra arbetsuppgifter och går hem. Och så löper det lätt på, utan att vi riktigt reflekterar över hur vi väljer att prioritera tiden för återhämtning. Arbetslivsforskaren Helena Jahncke menar att många människor istället lägger till fler och fler aktiviteter och måsten i vardagen, istället för att fokusera på återhämtning, som är en förebyggande åtgärd mot stress.

Hur ser vi till så att vi är fulltankade med det som kroppen – och framförallt knoppen – hjärnan – behöver? I blogginlägget ”Om hjärnans behov av pauser” får du 4 tips på hur du kan hjälpa din hjärna till återhämtning.

***

Att prioritera att kontinuerligt ta pauser under dagen är viktigt för att vi ska fungera optimalt på jobbet. Under vinterhalvåret är det också extra bra att vi tar oss ut under pauserna och får naturligt dagsljus. Vill du läsa mer om hur viktigt det är för oss att pausa under våra arbetsdagar? Ladda ner vår rapport helt gratis!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag