Vikten av ett bra ledarskap

Oavsett vilken bransch du jobbar i och hur stort ditt företag är så är bra ledarskap alltid viktigt. Det finns många positiva effekter som kommer från ett bra ledarskap, några av dem har du säkert själv upplevt eller reflekterat över i din egna ledarroll. Det många kanske inte tänker på, är att vi kan vara ledare utan att det faktiskt ingår i våra titlar eller formella ansvarsområden. Ledarskap kan te sig i många former, och att jobba med det inom hela organisationen kan vara nyckeln till att nå större framgång med företaget.

Vad som definierar en bra ledare är individuellt, vilket även är anledningen till att vi dras till olika typer av ledare. En del vill ha någon som är tuff och hård, andra vill ha någon som har ett mjukare ledarskap. Därför är det ofta svårt att säga exakt vad som är en bra ledare, och vad som inte är en bra ledare för just ert företag och era medarbetare. Men en sak är säkert, att säkerställa ett bra ledarskap inom företaget är alltid viktigt.

Ett bra ledarskap smittar av sig på medarbetarna

Som ordet ledarskap antyder, ska vi som ledare leda andra människor, och förhoppningsvis göra det i rätt riktning. Det finns mängder av undersökningar, rapporter och personer som pratar om vikten av ett bra ledarskap, och hur de påverkar människorna som jobbar för dessa ledare. De flesta vet att det är viktigt, men kan kanske inte riktigt kan sätta fingret på exakt varför det är så viktigt och vilka effekter det kan ge organisationen.

Varje dag blir vi påverkade av personer i vår omgivning. Om vi jobbar heltid betyder det att vi träffar våra kollegor ungefär 40 timmar i veckan. Det blir en hel del tid som vi spenderar tillsammans på ett år. Tänk då hur ni för varje dag påverkar varandra, förhoppningsvis positivt, och sakta men säkert förändrar och förändras. En ledare som är inspirerad, positiv, glad och målmedveten kommer att smitta av sig på personerna runt honom eller henne.

Det finns även en koppling mellan ett bra ledarskap hos en högre chef och bra ledarskap hos mellanchefen. En bra ledare anställer ofta andra bra ledare, vilket skapar en positiv effekt i företaget som helhet.

En bra ledare bidrar till mer lojala medarbetare som vill göra sitt bästa. Medarbetare som uppskattar ledarskapet tar ofta sitt individuella ansvar mer seriöst, och presterar ofta bättre än de som ogillar sin chef och dennes ledarskap. Moralen på företaget, hos alla medarbetare, höjs när ledarskapet är bra och anställda trivs bättre. Och anställda som trivs, vill prestera, får drivkraft och möjlighet att ta initiativ driver företag framåt.

“Människor lämnar inte företag, de lämnar chefer”

Det engelska ordspråket om att människor inte lämnar företag, de lämnar sina chefer är sant i väldigt många fall. Vi kan även vända på ordspråket, och säga att människor jobbar för människor, inte företag. 

Ett företag som har ett sunt och bra ledarskap får anställda att stanna längre, just för att de trivs och gillar sin tillvaro på arbetet. Förutom att det är positivt för företagskulturen, trivseln och välmåendet hos medarbetarna, så innebär det även en mindre kostnad för rekrytering.

Dessutom, anställda som trivs bättre och även stannar längre, kommer i sin tur att attrahera andra talanger till företaget. De flesta som gillar en person brukar prata om det, kanske även till och med skryta lite om sin arbetsplats, precis samma sak gäller när det kommer till ledarskap!

Sammanfattning

Bra ledare smittar av sig på sina medarbetare, som i sin tur gör bättre jobb, tar större ansvar och trivs bättre. Ledarskapet i sig kan göra väldigt mycket för ett företages totala framgång. Ett bra ledarskap i en organisation gör dessutom att medarbetare stannar längre, vilket i sin tur även minskar rekryteringskostnaden och talangerna kan behållas på företaget.

Välmående medarbetare är A och O för en organisation. Vill du läsa mer om hur pausen kan vara en väg till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport.

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag