Vanliga orsaker till missnöjda medarbetare

Missnöjda medarbetare är en ganska vanlig utmaning för många chefer, vilket kan kännas tufft och svårlöst. Alla vill vi såklart ha välmående medarbetare som trivs på jobbet. Det kan vara svårt att veta i vilken ända man ska börja för att se till att de anställda känner glädje, ett högt engagemang och är nöjda med sin arbetsroll.

Det man kanske främst tänker sig skulle ska vara orsaken till ett missnöje är oftast lönen, chefen eller sin arbetsroll på företaget. Men faktum är att det ofta kan finnas så många fler orsaker till varför en person inte känner sig nöjd på arbetet. 

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen! 

Vi har samlat några av de vanligaste anledningarna till missnöje på arbetsplatsen. Kanske kan det underlätta att veta i vilken ända man ska börja nysta, för att vända missnöje till nöje och nå en mer välmående personal. 

Medarbetaren känner sig inte uppskattad

Alla människor vill känna sig sedda och uppskattade, det är en naturlig del av vår natur. En vanlig orsak till att medarbetare känner sig missnöjda på arbetsplatsen är att de inte känner att de får tillräckligt med uppskattning och blir sedda av kollegor och chefer. Något som i sin tur kan leda till att medarbetaren slutar att anstränga sig “det lilla extra” när arbetet ändå inte uppskattas.

Avsaknad av utvecklingsmöjligheter

Vi människor gillar generellt att lära oss nya saker. Att kompetensutvecklas är en vanlig drivkraft för många och hjälper till att driva engagemang. En vanlig anledning till att en medarbetare känner sig missnöjd kan därför vara att hon eller han inte utmanas eller får möjligheten att utvecklas. Det hör även ihop med att man inte känner sig intellektuellt utmanad i sin arbetsroll. Om det går för långt kan det leda till att du förlorar medarbetaren till en annan arbetsplats som kan erbjuda det som saknas.

Medarbetaren känner att den inte blir lyssnad på

Varje individ i en organisation finns där av en anledning, de har blivit rekryterade till en arbetsroll för att de passar i rollen. De kan utföra vad som krävs och har oftast kompetens på sitt område sedan tidigare. Individer som sitter på kunskap, åsikter och kompetens och inte blir hörda, kan känna sig missnöjda med sin arbetssituation. Känslan av att bli lyssnad på och att någon värdesätter ens åsikter är generellt något som är viktigt för oss, inte enbart på vårt arbete. 

En känsla av att inte vara inkluderad

Vi alla vill nog kunna känna oss inkluderade och delaktiga i det företag vi arbetar på, sammanhållning och gemenskap är viktigt på våra arbetsplatser. Missnöje kan både bero på att den anställde känner sig utanför det sociala umgänget på jobbet eller att han eller hon känner sig utanför i arbetsrelaterade uppgifter eller projekt. 

Sammanfattning

Som chef kan det vara en utmaning att ta reda på varför en medarbetare inte är nöjd på sitt arbete eller med sin specifika arbetssituation. Några vanliga anledningar till missnöje kan vara att medarbetaren inte känner sig delaktig, blir lyssnad på eller får möjlighet att utvecklas. Men genom att du som chef skaffar dig en större förståelse för vanliga anledningar till missnöje kan det bli enklare att förstå individen samt nå en förståelse kring hur du kan nå mer välmående medarbetare. 

Vill du läsa mer hur pauser påverkar oss i vårt arbete och på vilket sätt en effektiv paus kan vara vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport! 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag