Utmaningarna som moderna arbetsplatser står inför

Idag pratas det mycket om den moderna arbetsplatsen som i allt större utsträckning stärker sin position på arbetsmarknaden, om den nya generationen som ska in i arbete och om hur arbetsplatserna bör anpassa sig. Det har blivit allt viktigare för oss människor att ha ett mer flexibelt arbetsliv för att få vardagen att gå ihop, samtidigt som att allt fler känner sig stressade på jobbet. Därför behöver många arbetsgivare arbeta proaktivt med att skapa en bra balans för att få till en fungerande och välmående arbetsmiljö.

Det som kännetecknar en modern arbetsplats kan till exempel vara att erbjuda sex timmars arbetsdag eller att medarbetarna har möjlighet att jobba utanför kontoret. Men det kan även innebära att arbetsgivaren erbjuder en kreativ arbetsmiljö. Oavsett vad så krävs det en plan för att få det att fungera eftersom det finns vissa utmaningar i att ändra redan fasta rutiner på en arbetsplats.

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen 

Så, hur ska arbetsgivare ställa sig till dessa nya trender och förväntningar? En bra arbetsmiljö kan hjälpa till att öka medarbetarnas motivation och produktivitet, vilket är en av anledningarna till att det är viktigt för arbetsgivare att kontinuerligt jobba med att förbättra sin arbetsplats. Det handlar både om att se till att de befintliga medarbetarna trivs och mår bra men också att attrahera ny kompetens. En annan viktig anledning till att investeringar i personalen lönar sig i längden är att nöjda medarbetare ger nöjdare kunder. 

Tre vanliga utmaningar på moderna arbetsplatser 

 
Flexibla arbetstider

Moderna arbetsplatser erbjuder ofta flexibla arbetstider. Det kan till och med vara en konkurrensfördel när det är dags att rekrytera eftersom många idag uppskattar friare tider. Men det kan vara något av en utmaning att få till på ett bra sätt och det kräver att chefen känner stort förtroende för sina medarbetare. En risk med flexibla arbetstider är att medarbetarna mer eller mindre ständigt arbetar, eftersom vi idag kan vara uppkopplade på ett helt annat sätt än tidigare. Var tydlig med vad som gäller, sätt upp riktlinjer för mellan vilka tider dina kollegor förväntas vara tillgängliga via mejl eller telefon. 

Arbete på distans

En vanlig utmaning på många arbetsplatser är att skapa en bra gemenskap mellan kollegor, samtidigt som det är en viktig faktor för att vi ska trivas på jobbet. Men gemenskapen kan bli svårare att upprätthålla när medarbetarna jobbar mycket på distans, eftersom det resulterar i att kollegorna träffas mer sällan. Dessutom så kan vi-känsla i ett team behövas för att skapa ett bra samarbete. Så, för att lyckas behålla en bra gemenskap trots att kollegorna inte träffas lika ofta kan det i vissa fall behövas ett engagemang från ledningen, till exempel i form av gemensamma aktiviteter som kan stärka teamet.

Digitalt fokus

Generation Z är redo att kliva in på arbetsmarknaden. De ställer andra krav på sina arbetsgivare, till exempel i form av en bra balans mellan fritid och arbete, flexibla arbetstider och snabba, moderna IT-miljöer. För många arbetsgivare medför detta en stor utmaning i att göra både den yngre och äldre generationen nöjda samtidigt. Vi vet att generation Z mer eller mindre andas digitalt, vilket gör att ett företag med mer analoga rutiner och arbetssätt kommer att ha svårt att attrahera människor som tillhör den yngre generationen. Beroende på hur moderna och digitala ni är idag, kan det krävas en del investeringar för att gå över till ett mer modernt arbetssätt. Det kan också vara en bra idé att ha en plan för hur ni ska hantera eventuella klyftor mellan generationerna. 

Sammanfattning

Utmaningarna med att skapa en modern arbetsplats är många, flexibla arbetstider och arbete på distans är två av dem. Men så länge det finns en plan och tydliga riktlinjer för vad som gäller kommer ni klara utmaningarna galant.

Regelbundna, kortare pauser under arbetsdagen är en förutsättning för att vi ska orka med ett högt tempo. Vill du läsa mer om hur den effektiva pausen är vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport! 

 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag