Tre trender som formar framtidens arbetsmiljö

I dagens samhälle händer det hela tiden saker och fort går det. Det kommer inte bara ständigt ny teknik som hjälper oss att utvecklas, lära oss nya saker och som effektiviserar vårt arbete. Vi människor förändras på samma gång, likaså sättet vi arbetar på. En av anledningarna till att framtidens arbetsplatser troligtvis kommer att se ganska annorlunda ut. Här är tre trender inom arbetsmiljö att hålla koll på. 

De senaste åren har det hänt en hel del när det kommer till vår arbetsmiljö och sättet som många av oss jobbar på. Tekniken gör det till exempel möjligt för oss att arbeta i stort sätt när och vart vi vill. Mer flexibelt arbete är något som många av oss uppskattar, speciellt i en tid då en bra balans mellan jobb och privatliv blir allt viktigare. 

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen! 

Det pratas mycket idag om dåliga arbetsmiljöer och om hur det påverkar vårt arbete. Dessutom så är stress på arbetsplatsen den vanligaste anledningen till sjukskrivning, något som framtidens arbetsmiljöer förhoppningsvis kan hjälpa till att råda bot på. Flera undersökningar visar nämligen att arbetsgivare i framtiden kommer att behöva lägga mer fokus på oss medarbetare, vår hälsa och vårt välmående. 

Det finns förstås en hel del trender som är mer tekniskt inriktade. Vad sägs om intelligenta byggnader, självinställande bord och soffor som laddar mobiltelefoner? I just det här blogginlägget har vi valt att titta på några av trenderna som är mer fokuserade på individen i sig. 

1. Större fokus på välmående 

I framtiden kommer medarbetarnas hälsa och välmående att hamna mer i fokus än idag. Gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut alltmer, vilket i sin tur gör att vi arbetsgivare i framtiden kommer att behöva prioritera att våra medarbetare når en sund balans däremellan. Men det ställer även högre krav på att vi skapar en attraktiv arbetsmiljö där våra anställda trivs och mår bra. Faktorer som bra luft, ljud, ljus, temperatur och gröna växter är exempel på saker som spelar in för att skapa trivsel och välmående medarbetare. Det kommer även bli viktigare att vi som arbetsgivare uppmanar till fysiska aktiviteter och goda matvanor. 

2. Ökad mångfald

Framtidens arbetsplatser spås få ökad mångfald, ur flera aspekter. Något som dessutom har visat sig bli allt viktigare för oss som företag. Idag lever och arbetar vi människor längre, vilket ställer krav på mer lärande över generationsgränserna. Det i sin tur kan skapa en ny sorts kultur av personlig utveckling hos oss medarbetare. Men mångfalden tros även att öka när det kommer till könsuppdelning och nationalitet, något som även är viktigt när det gäller rekrytering. Linked In har gjort en stor undersökning, där både experter och nästintill 9000 rekryterare har deltagit. 78 procent av rekryterarna ansåg att mångfald på företagen är mycket viktigt, och att det lär blir än viktigare i framtiden. 

3. Mer värderingsstyrda företag

Vi har tidigare skrivit om att den yngre generationen i större utsträckning än den äldre, söker balans i livet. För de yngre är det inte lön och eventuella bonusar som står högst upp på önskelistan när de söker jobb, utan snarare mål, mening, gemenskap och ett företags värderingar. De unga vill jobba med duktiga människor och intressanta projekt som känns givande. Men den yngre generationen värderar även mer flexibelt arbete och stark gemenskap på arbetet, vilket kan påverkas av ett företags värderingar. Det finns förstås många företag som redan nu är väl medvetna om den här trenden, men den spås att bli ännu större i framtiden. 

Sammanfattning 

Trender kommer och går inom det mesta, så även inom arbetsmiljö. Alltfler rapporter och undersökningar visar att några av trenderna som tros forma framtidens arbetsplatser är ökad mångfald, större fokus på välmående och mer värderingsstyrda företag. 

Vill du läsa om hur den effektiva pausen kan vara vägen till nöjdare och mer välmående medarbetare? Ladda ner vår rapport!  

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen