Tre aktiviteter som bygger ett starkare team

Även om våra medarbetare mår bra och trivs, så skadar det aldrig med en ännu starkare teamkänsla.  Det finns flera aktiviteter som kan hjälpa oss att bygga ett starkare team som tillsammans kan jobba ännu mer effektivt och faktiskt trivas ännu bättre tillsammans. Ett riktigt starkt team är en bra grundsten för att nå ett bra resultat som företag.

För den som arbetar med teambuilding och aktivt gör övningar och aktiviteter för att stärka teamet finns det många fördelar att hämta. Tilliten och öppenheten på kontoret ökar, kommunikationen mellan medarbetare förbättras och förståelsen för varandra blir bättre. Dessutom så kan även gemenskapen på kontoret öka av att kontinuerligt jobba på att stärka teamkänslan. En starkare gemenskap på kontoret kan även hjälpa till att attrahera ny personal. 

I det här blogginlägget tipsar vi om några konkreta övningar som just du kan göra med ditt team för att ni ska utvecklas tillsammans och skapa ett starkare gäng.

1. Rädda det viktigaste

Den här övningen fokuserar på problemlösning och att ta beslut. Gruppen ska tillsammans föreställa sig att de befinner sig på ett sjunkande skepp eller i ett brinnande hus (eller något annat kreativt du kan komma på som passar).

Under en viss tidsbegränsning, ska alla i gruppen sedan gemensamt ta besut om vilka föremål som ska räddas från en lista med olika nödvändiga saker. Listan får du som håller i aktiviteten förbereda innan. Var inte rädd för att låta fantasin flöda!

Aktiviteten gör att medlemmarna i gruppen tillsammans måste fatta beslut, kompromissa och prioritera under tidspress. En enkel övning som inte kräver så mycket förberedelse. Självklart kan du även modifiera övningen så den passar just ert team utifrån era förutsättningar.

2. Styrkor vs. svagheter

Denna aktivitet låter dig ta reda på vad som motiverar ditt team. Dessutom ger övningen en större förståelse för varandra samt att var och en i teamet ökar sin förståelse för sig själva.

Aktiviteten innebär en analys av de olika personligheterna ni har i teamet genom att använda DISC-metoden. Om du inte vet vad en DISC är kan du läsa mer här. Börja med att göra en kortare förklaring av en DISC-analys och vad de fyra personlighetstyperna betyder och står för. Efter det ska ni tillsammans göra en DISC-analys, där var och en av medlemmarna i gruppen får en chans att analysera ens/sina egna personlighetsdrag. Därefter kan ni tillsammans diskutera och på så vis bättre förstå varandras styrkor respektive svagheter. Du som leder aktiviteten kan sen låta diskussionen gå vidare till hur ni bättre kan dra nytta av varandras styrkor. Aktiviteten kräver lite förberedelse, som en presentation av de fyra personlighetstyperna, samt att se till att alla i teamet har tillgång till en dator.

3. Skapa framtidsrubriker

Den här övningen låter medlemmarna i teamet dels visa och träna på sin kreativa sida, men även tillsammans få en överblick av vad teamet tänker och tror om framtiden. Till övningen behövs det tidningar, sax och lim och det kan vara en bra idé att dela in teamet i mindre grupper.

Varje grupp ska tillsammans, genom att klippa och klistra, skapa rubriker som de tänker och tror kommer stå i tidningen om företaget eller teamet i framtiden. Om du vill kan du sätta ett tidsbestämt datum, vad kommer tidningen skriva om oss om 6 eller 12 månader?

Genom denna aktivitet får gruppen tillsammans diskutera kring framtiden, vad de tror kommer hända, vilka mål som kommer nås och vart de tänker att företaget är på väg. Det kan även vara smart att en tid efter följa upp dessa rubriker, diskutera gärna tillsammans om de skulle välja att ha en annan rubrik. Teamet får öva på att samarbeta, ha roligt tillsammans och visualisera framtiden och de mål som ska uppnås tillsammans.

Sammanfattning

Genom att aktivt jobba med olika övningar för att stärka vårt team har vi många fördelar att hämta. Beroende på vilken teambuildingaktivitet vi gör, så kan vi stärka gemenskapen, förbättra kommunikationen och vårt samarbete. Ett starkt team på kontoret kommer både att prestera bättre och trivas bättre tillsammans!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen