3 tips för att öka gemenskapen på jobbet

Ökad arbetsglädje och starkare teamkänsla är några av anledningarna till att ständigt jobba för att öka gemenskapen på arbetsplatsen. Men det ger också fördelar när det kommer till att attrahera personal. I det här inlägget får du tre tips på hur du som chef kan jobba för att nå en starkare gemenskap. 


De senaste åren har undersökningar visat att gemenskap är en starkt växande drivkraft när det kommer till vad vi människor anser är viktigt för att trivas på jobbet. Det leder till ett bättre samarbete och främjar en sundare arbetsbelastning, på så vis att kollegor ställer upp mer för varandra. 
Ett starkare team är också värdefullt när det uppstår konflikter på jobbet. Närmare relationer gör det enklare att kommunicera med varandra, även om saker som känns jobbiga.  

Ladda ner vår guide - Så blir din paus energigivande!

Gemenskapen kan också hjälpa till att attrahera ny kompetens, både för att vi idag värderar kulturen på arbetsplatsen högre än tidigare och för att den i sig är en bidragande faktor för hur vi trivs på jobbet. Det finns alltså många positiva effekter med en bra gemenskap, därför är det viktigt att ledningen jobbar aktivt med frågan. Både när det gäller relationen mellan chef och medarbetare och de anställda sinsemellan. 

Här är 3 tips på hur du kan stärka gemenskapen på arbetsplatsen: 

1. Gemensamma aktiviteter på och utanför arbetet
Aktiviteter tillsammans, både på och utanför jobbet är viktiga delar i att stärka gemenskapen. Att umgås på andra ställen än på kontoret gör att medarbetarna får en chans att lära känna varandra på ett mer personligt plan. 

Glöm inte heller bort vikten av gemensamma aktiviteter även på arbetet. En fika en gång i veckan eller en gemensam frukost två gånger i månaden kommer att stärka gruppen utan att skapa för stora avbrott i vardagen. Men se till att boka händelsen i allas kalendrar, då är chansen större att de faktiskt deltar. 

2. Skapa en tydlig pauskultur
Regelbundna pauser är inte självklarheter på alla arbetsplatser, även om det alltid borde ses som en naturlig del av arbetsdagen. Genom att skapa en pauskultur på jobbet där det tydligt framgår att kortare pauser under arbetsdagen är okej, kommer spontana pauser tillsammans med kollegor uppkomma mer naturligt. Medarbetarna får inte heller dåligt samvete när de tar en kaffe med en kollega och kommer dessutom att jobba mer effektivt efter en paus och lite småprat. För dig som chef är småpratet också viktigt eftersom det ökar din synlighet "på golvet". När chefen och de anställda lär känna varandra bättre blir gruppen tryggare och mindre hierarkisk. 

3. Uppmuntra och peppa varandra 
Försök att alltid stötta en uppmuntrande kultur, var själv generös med beröm. Positiva ord behöver inte alltid komma uppifrån för att få bra effekt. Genom att låta positiv feedback och uppmuntran bli en naturlig del av vardagen kommer de anställda att känna sig mer uppskattade och känna ett större stöd från sina kollegor. 

Sammanfattning 

En stark gemenskap på jobbet är viktig på flera sätt. Det stärker teamkänslan, främjar ett sundare arbetsklimat och är ett bra verktyg för att attrahera ny kompetens. En tydlig pauskultur och gemensamma aktiviteter är några av tipsen på hur du som chef kan öka gemenskapen på arbetsplatsen. 

Vill du läsa mer om hur du gör din paus energigivande? Ladda ner vår guide!

Läs vår guide - Så blir din paus energigivande