Skippa stressen – så viktig är semestern för vår återhämtning

Äntligen semester! Eller? Även om många av oss ser fram emot våra ledigheter så kan den stundande semesterperioden också medföra att vi känner oss stressade – av olika anledningar. Det kan handla om att känna jobbstress inför allt som måste bli klart inför sommaren, till att inte ha några direkta semesterplaner, till att vi kanske tvingas umgås med släkt som vi vanligtvis inte träffar – bland mycket annat. 

Dan Hasson.

Dan Hasson är stress- och arbetsmiljöforskare och författare som har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion. Han berättar att han ofta blir intervjuad i ämnet kring semesterstress när sommaren börjar närma sig.

– Semester är i grunden något vi ser fram emot och behöver, men alla kanske inte ser fram emot ledigheten lika mycket. Semestern kan vara påfrestande. Ensamma personer kan till exempel känna sig ännu mer ensamma när de förlorar sitt sociala sammanhang på jobbet, säger han. 

Men han konstaterar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att vi människor skulle vara mer stressade inför semestern än inför andra förändringar under året, till exempel kring jul eller när vi byter jobb, flyttar etcetera.

– Det är poängen med stress, det är kroppens sätt att anpassa sig till förändringar.

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen

Samma effekter i kroppen vid träning som vid stress

Dan Hasson menar samtidigt att stress inte alltid behöver innebära något negativt. Vid stress är det till exempel samma ämnen som utsöndras i kroppen som när vi tränar. Konsten är att stressa rätt – och då handlar det om att varva regelbunden stress med tillräcklig återhämtning.

– De flesta har en uppfattning om att fysisk aktivitet är bra, men samtidigt innebär intensiv träning att man uppvisar skolboksreaktioner på stress. Ämnesomsättningen ökar, blodet omfördelas till musklerna, man får tunnelseende, svettas och blir torr i munnen. Om alla former av stress vore dåliga skulle inte heller motion vara bra. Vissa former av stress kan vara ständigt pågående. Det är inte helt ovanligt att oro som uppstår på dagen fortsätter på kvällen och under natten. En fördel i det här sammanhanget med motion är att den avslutas och avslutad stress, som vi kan lägga bakom oss, påskyndar återhämtning. Exempelvis sover vi bättre på natten efter avslutad stress, säger han. 

Sommarsemestern är inte tillräckligt som återhämtning

Det är viktigt att vi människor kontinuerligt tar oss tid för återhämtning i vardagen. Att tro att fyra veckors sommarsemester skulle vara tillräckligt för att väga upp ett annars stressat liv är naivt. Forskning visar dessutom att effekten av en semester är kortvarig, oavsett hur länge en person är ledig.

– Alla behöver ha återhämtning kontinuerligt i vardagen, semestern är ett bra komplement till det. Semestern kan ge möjlighet till både variation i vardagsaktiviteter och vila och båda dessa kan utgöra olika former av återhämtning. Man kan också få tid över till reflektion över vad som är viktigt i livet och om man vill göra något annorlunda efter semestern för att kunna njuta mer av livet, säger Dan Hasson.

Arbetsgivaren kan påverka arbetsrelaterad semesterstress

Men hur kan vi förbereda oss på bästa sätt för att motverka eventuell stress inför semestern? Grunden i stresshantering bygger på tre steg; återhämtning, förhållningssätt och mål, och modellen går utmärkt att använda även i detta avseende. Prata ihop er i familjen. Vad har alla för förväntningar? Hur ska ni förhålla er till semestern och vilka mål har ni med ledigheten? 

Om vår stress inför semestern bottnar sig i vår jobbsituation så kan arbetsgivaren ha ett ansvar, anser Dan Hasson.  

– Om orsaken är arbetsrelaterad kan arbetsgivaren ha ett ansvar. Under förutsättning att medarbetaren informerar arbetsgivaren om detta så ges arbetsgivaren möjlighet att resonera om möjliga insatser och lösningar.

Sammanfattning

Precis som vid andra förändringar i vardagen så är det inte ovanligt att vi människor känner oss stressade inför vår sommarsemester. Mycket på jobbet i kombination med planering och krav från familjen kan kännas övermäktigt och problematiken kring semesterstress lyfts ofta fram i media. Stressforskaren Dan Hasson framhåller vikten av  prioritera kontinuerlig återhämtning i vardagen för att hålla stressnivån nere. 

Vill du läsa mer om hur viktigt det är få in pauser i vardagen? Ladda ner vår rapport! 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag