Så viktig är arbetsglädjen på jobbet – och så påverkar den oss

Vårt arbete har en central roll i vårt välbefinnande. Hur vi mår på jobbet och hur våra arbetsrelaterade insatser uppfattas av människor runt omkring oss är rent av avgörande för hur nöjda vi är med våra liv. Det pratas mycket om vikten av ett gott arbetsklimat och svenska chefer har generellt sätt väldigt bra koll på sina medarbetares välbefinnande. Men fokuserar vi verkligen på rätt saker, och hur mår vi på våra arbetsplatser – egentligen?

Att det finns ett tydligt samband mellan en stressig arbetsmiljö och sjukfrånvaron på ett företag är ingen nyhet. Den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige är sedan 2014 en psykiatrisk diagnos – bara detta borde vara anledning nog att ta arbetsklimatet på allvar och börja arbeta för att få upp glädjen och engagemanget bland medarbetarna. 

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen 

Den svenska arbetsmarknaden är väldigt stark och sysselsättningen är hög jämfört med andra EU-länder. Lägg till möjligheten (eller ska vi säga kravet) att som anställd ständigt vara nåbar och uppkopplad, så är det inte konstigt att arbetsliv och fritid flyter ihop allt mer. Det blir svårare att få en bra balans dem emellan, vilket är ett extra relevant ämne att ha i åtanke då 60 procent av svenska folket uppger att de tänker mycket på jobbet på sin fritid. 

Sverige – på plats 14 i världen

När Ennova i en studie mäter arbetsglädjen runtom i världen placerar sig Sverige på plats 14 av 42. Detta innebär att en ganska genomsnittlig andel av svenskarna känner sig peppade och glada över att gå till jobbet på morgonen. Samtidigt har vi stora möjligheter att bättra på statistiken.  

Om vi bryter ner vad det är som bidrar till ökad arbetsglädje så ser vi tydligt vad det är som vi behöver bli bättre på. Svenska chefer har generellt sett bra koll på välmåendet på sina arbetsplatser och vi har en utbredd arbetskultur som förmedlar tillit och öppenhet. Men för att bygga trygghet och välmående behövs det mer och vi är alla mer eller mindre delaktiga i byggandet av en god arbetsmiljö.

Som chef är det viktigt att se till att det finns en tydlig utvecklingsplan och ett väl genomtänkt introduktionsprogram på plats. Men det är också viktigt att ha viljan och förmågan att löpande visa uppskattning till sina medarbetare för att hålla upplevelsen av arbetssituationen på en bra nivå. Det sistnämnda är även viktigt att ha i åtanke som medarbetare. Ett gott samarbete främjar styrkor och minimerar svagheter vilket leder till en effektiv, dynamisk och produktiv arbetsplats. Svenskar är generellt sett bra på att samarbeta och visa respekt och tillit till sina kollegor vilket är en viktig byggsten i att upprätthålla en god stämning på jobbet.

Motivation är nyckeln

Att känna arbetsglädje bygger mycket på att vi känner oss motiverade i vårt arbete. Det krävs en bra balans mellan kontroll och utmaning i våra arbetsuppgifter för att vi ska känna att vår kompetens utnyttjas till fullo. Det är därför viktigt att våra mål är tydliga och hanterbara för att öka motivationen – som är en förutsättning för att uppnå det så kallade “flowet” i arbetet. En hög arbetsglädje fungerar som en slags buffert och kan få de mest stressiga situationer att upplevas som hanterbara. Den kan även ses som en energikälla – att vi med ökad kraft, lust och energi för våra arbetsuppgifter, skapar en god spiral som dessutom gärna smittar av sig till både kollegor och samarbetspartners.

Sammanfattning

Arbetsglädje utgörs av den totala upplevelsen av arbetssituationen, ledningen, våra kollegor, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Att känna arbetsglädje bidrar bland annat till högre produktivitet, kvalitet, kundlojalitet, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. Viktigast är inte de långsiktiga målen, utan att vi trivs här och nu, att vi känner att vi kan påverka och att vi känner en stor glädje till att gå till jobbet den här dagen, veckan eller månaden.

Vill du läsa om varför pausen är vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport! 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag