Nu siktar vi mot 100 % återvinningsbara förpackningar

Yes! Vi kan stolt konstatera att 90 % av alla förpackningar i Convinibutiken och i vår kaffeverksamhet numera är återvinningsbara.
Det var ett av våra ambitiösa hållbarhetsmål för 2021 – som vi i tätt samarbete med våra fantastiska leverantörer – lyckats nå med god marginal. Jättekul!

Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbarhet i vår bransch och just frågan kring förpackningar har självklart en viktig del i detta.

För att lyckas med vårt ambitiösa mål, krävs ett nära samarbete och ständig dialog med våra leverantörer.

– Att vi redan nu nått målet för 2021 känns helt fantastiskt! Både vi och våra leverantörer har hållbarhetsfrågan högt på agendan, vilket underlättar arbetet. Och, när vi tar in nya leverantörer märker vi att hållbarhetsaspekten är en väldigt viktig fråga. Nu siktar vi mot 100 procent återvinningsbara förpackningar i verksamheten, säger Oscar Nordbrandt, tf hållbarhetschef på Convini.

3 konkreta exempel – så jobbar vi tillsammans med våra leverantörer med klimatsmarta förpackningar

1. Material reduceras

Hos många av våra leverantörer pågår ett ständigt arbete för att minska mängden förpackningsmaterial. Mer konkret handlar det exempelvis om att minska förpackningsstorleken eller att ta bort förpackningsmaterial som inte fyller någon funktion förutom utseendet.

2. Återvinningsbara förpackningar

Att återvinna förpackningar är ett bra sätt att minska klimatfotavtrycket. Många av våra leverantörer har övergått till förpackningar som går att återvinna. Ett exempel är en leverantör som har infört pant på sina juiceflaskor.

3. Nya hållbara material

Alla våra dryckesleverantörer har övergått eller håller på att övergå till att använda återvunnen plast i sina flaskor och våra matleverantörer fasar ut den svarta plasten till bättre alternativ som har en lägre miljöpåverkan och som dessutom går att återvinna. Ett liknande arbete sker även hos våra kaffeleverantörer. Andra leverantörer byter till bättre material som till exempel bio-plast eller fasar ut plasten helt där det är möjligt.

– Utvecklingen går snabbt framåt och våra leverantörer är bra på att ta emot feedback och att komma med nya lösningar. Det är riktigt kul att se att vi alla både kan och vill vara med och påverka, säger Oscar Nordbrandt.

Viktigt med återvinning på arbetsplatsen

Oavsett vilka hållbara material som används så är det avgörande att förpackningarna sorteras och slängs i rätt kärl, både hemma och på arbetsplatsen. Hos oss på Convini har vi självfallet en välorganiserad avfalls- och sophantering på våra arbetsplatser.

Convini följer SUP-direktivet

Självklart följer vi även SUP-direktivet, det nya regelverket kring engångsartiklar av plast som gäller i Europa från 3 juli 2021. Vid exempelvis framtagning av profilmaterial av engångskaraktär, till exempel kaffemuggar och bärkassar, väljer vi alltid bästa möjliga material ur hållbarhetssynpunkt.

– Ja, det är för oss en självklarhet, avslutar Oscar Nordbrandt.

***

Här kan du läsa mer om Convinis hållbarhetsarbete

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

Stort tack till er som tyckt till om Convini!

Hur ofta ska man äta fisk?

JURA espressomaskin till företag