Hög lön inte längre i topp – nu vill vi ha mjukare värden på jobbet

Lön och bra förmåner är inte längre det vi värderar högst när det är dags att söka nytt jobb. De senaste åren har faktorer som arbetsmiljö, gemenskap och företagets värderingar blivit allt viktigare när vi väljer arbetsgivare. Det, i kombination med att många mår sämre på jobbet, ställer högre krav på HR att jobba mer med mjukare värden. 

Trender som kan påverka vår arbetsmiljö i framtiden pekar på att medarbetarnas välmående kommer att bli allt viktigare. Det ställer också högre krav på företagsledningar och HR-avdelningar att fokusera mer på mjukare värden som får oss att må bättre på jobbet. Tidigare var “hårdare” värden såsom administration, ekonomi och omsättning det viktigaste, men de senaste åren har fokuset börjat skifta mot mjukare värden såsom relationer och tillit på arbetsplatsen. 

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen 

Ytterligare en stor anledning till att mjukare värden och ökat fokus på välmående medarbetare behövs är att stress idag är en stor anledning till sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan ökar, vilket i vissa fall kan bero på just skadlig stress som är svår att ta sig ur. Stressen i sig kan bero på många saker. Ett högt tempo under långa perioder utan chans till återhämtning, för hög arbetsbelastning och för höga krav på oss själva är några faktorer som riskerar att leda till skadlig stress. 

Arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter viktigast 

Vi har tidigare skrivit om att höga löner och förmåner inte längre är det som lockar oss i första hand när vi söker jobb, vilket redovisas i en stor undersökning från Randstad. I en intressant rapport har de sammanställt synpunkter från över 5 000 respondenter i Sverige om vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Undersökningen visar bland annat de fem viktigaste kriterierna för arbetstagare, vilket i rangordning visade sig vara arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, trygghet, balans mellan jobb och fritid. På sista plats hamnade lön och förmåner, vilket ytterligare bevisar att vi inte längre sätter det högt upp på våra listor när vi söker jobb. Det skiljde sig lite i placeringarna mellan olika branscher, men lön och förmåner var som högst på tredjeplats av fem. 

Därför stannar eller lämnar vi våra arbeten

Hand i hand med detta går resultatet för vad som får oss att stanna eller lämna ett arbete. 49 procent svarar att de stannar på grund av intressanta arbetsuppgifter och 44 procent anger arbetsmiljö som en anledning. Att människor trivs på jobbet och känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter är otroligt viktigt. Engagerade medarbetare som trivs och mår bra gör inte bara ett bättre jobb, de blir även bra ambassadörer för ert företag.

På listan över vad som fått människor att lämna sina jobb det senaste året svarar 37 procent att de lämnat för att de saknar intresse för jobbet. Men något som också är viktigt för många är ledarskapet, vilket vi har sett flera undersökningar visa. I ovannämnda från Randstad svarar 29 procent att de har lämnat sitt jobb på grund av dåligt ledarskap. 

Sammanfattning

De senaste åren har en trend inom HR vuxit sig allt starkare, nämligen ett ökat fokus på mjuka värden, såsom relationer och tillit på arbetet. Flera undersökningar visar samtidigt att vi i allt större utsträckning prioriterar intressanta arbetsuppgifter, arbetsmiljö och gemenskap för att trivas på arbetet. Att fokusera på dessa saker för mer nöjda medarbetare som trivs på jobbet kommer även ge högre lönsamhet i längden.

Vi vill att människor ska må bra på jobbet och tror att regelbundna pauser och återhämtning är viktiga faktorer för att lyckas nå dit. Vill du läsa mer om hur den effektiva pausen kan vara vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport! 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag