Konflikter på arbetet – så påverkas vi

Har du någon gång haft en dust med någon på jobbet? Konflikter är nämligen en vanlig utmaning för många arbetsgivare. Det riskerar inte bara att skapa dålig stämning utan kan också påverka arbetet negativt.

Ingen arbetsplats är helt konfliktfri, och frågan är om den egentligen behöver vara det. Heta diskussioner och krockar mellan kollegor kan faktiskt leda till någonting positivt. Så länge vi hanterar situationen i rätt tid kan en konflikt snarare resultera i personlig utveckling och en ökad kreativitet på arbetsplatsen. Men linjen är hårfin, så vänta inte för länge med att agera – då kan effekten bli den motsatta. 

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen

Ta tag i konflikterna innan de blir för stora

Det finns arbetsstudier som visar att ledare lägger lika mycket tid på att lösa konflikter som de lägger på sin egen semester. Anledningen till detta är troligen att vi just väntar för länge innan vi faktiskt agerar. Det som började som ett litet gnabb kanske först får uppmärksamhet när det börjar “synas” och påverka kollegorna runt omkring. Detta innebär ofta en stor kostnad i både tid och pengar där effekterna kan bli förödande för hela organisationen.

Men det är inte bara arbetsgivaren som drabbas, även medarbetare runt omkring blir mer eller mindre påverkade av en dålig stämning på arbetsplatsen. Det i sin tur kan påverka människor väldigt negativt. Medarbetare som mår dåligt och känner sig mindre nöjda löper till och med större risk att senare drabbas av depression, sömnlöshet och stressymptom. Sjukfrånvaron ökar och arbetet utförs med tiden sämre, eller i värsta fall inte alls. Då hamnar vi i en ond negativ spiral som måste brytas. 

Ett steg i rätt riktning är att få till en bra stämning på jobbet, där medarbetare blir uppskattade för sitt arbete och samtidigt uppmuntras att säga vad de tycker. Vikten av ett hälsosamt arbetsklimat och en “vi-känsla” är stor för att inte engagemanget ska avta. När vi känner en glädje inför att utföra våra arbetsuppgifter händer det väldigt många positiva saker. Ökad arbetsglädje förbättrar både produktiviteten, bemötandet och samarbetet – och vi har en välmående organisation där medarbetarna är stolta över sina jobb.

Konflikter är svåra att undvika helt

Men det är också viktigt att komma ihåg att alla konflikter inte är utav ondo. Att det råder meningsskiljaktigheter mellan medarbetare på en arbetsplats är inget vi kommer ifrån. Så länge medarbetare är engagerade och brinner för vad de gör, så kommer det alltid uppstå små konflikter. Människor tycker helt enkelt olika – och så kommer det alltid att vara. Är vi bara uppmärksamma och hanterar det rätt, kan vi istället ha något att vinna.

Verksamheter gynnas av att olika perspektiv lyfts fram och när medarbetare känner sig trygga i att komma med egna åsikter, och gruppen respekterar varandras olika expertis, skapar vi ett välmående. Helt plötsligt har vi tillgång till nya spännande tankar och idéer, ökat engagemang och kanske till och med de bästa lösningarna och för att ta de rätta besluten. Det i sin tur ger med största sannolikhet avtryck på resten av organisationen.

Sammanfattning

Vi är alla inblandade på ett eller annat sätt när de gäller den sociala hälsan på vår arbetsplats. Om vi låter meningsskiljaktigheter leda till någonting positivt, som personlig utveckling och nya idéer – får vi organisationen att gå framåt. Men vikten av att känna efter och uppmärksamma när en konflikt gått för långt är avgörande, vi måste ta tag i problemen innan de blir för stora. Kanske handlar det snarare om att hantera konflikter, inte nödvändigtvis lösa dem? 

Vill du läsa mer om varför den effektiva pausen är vägen till nöjdare medarbetare?

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag