Stressignaler att hålla koll på

Alla människor känner sig nog mer eller mindre stressade idag. Det behöver inte vara negativt i sig att ibland känna sig lite stressad, men stark stress under en längre period riskerar att göra att en person sjuk. Utöver en hög arbetsbealstning kan en ständigt uppkopplad vardag göra det svårt att koppla av från jobb, ansvar och förpliktelser. I det här blogginlägget har vi listat några av de vanligaste stressignalerna att hålla utkik efter, både när det gäller dig själv och dina medarbetare. 

Stress har tyvärr blivit allt vanligare i vår vardag, det är till och med den vanligaste orsaken till sjukskrivning på Sveriges arbetsplatser idag. Forskare menar att en hög arbetsbelastning inte är farlig i sig om du kan hitta en bra balans mellan återhämtning och aktivitet. Men om du aldrig stannar upp och känner efter så finns risken att du bara kör på utan att se signalerna, även om kroppen troligtvis redan har signalerat att du är stressad. Det är vanligt att personer som blir sjuka av stress under en lång period har missat de stressignaler som kroppen har skickat ut, vilket är anledningen till att stressen ofta har gått för långt när den väl upptäcks. 

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen

Det är ofta omgivningen som upptäcker en stressad medarbetare 

Det behöver inte alltid vara personen själv som märker av att stressen tar över. Ibland är det en kollega, familjemedlem eller vän som är först att uppfatta stark stress hos en person. Det här blogginlägget syftar till att hjälpa dig att känna igen varningssignalerna. Ju tidigare stress upptäcks, desto lättare är det att minska risken för sjukskrivning och att få medarbetaren tillbaka på banan igen.

Vanliga stressignaler

Här har vi listat några vanliga signaler som tyder på att någon är stressad som du som chef bör hålla koll på. Om flera av punkterna stämmer in på dig eller en av dina medarbetare så är det verkligen dags för en paus och en stunds avkoppling.

 • Pratar fort, har svårigheter att lyssna och svårt att låta andra prata till punkt
 • Gör snabba och spända rörelser
 • Är ofta trött, även efter lång och ostörd sömn
 • Svårt att somna på kvällarna
 • Svårt att koncentrera sig
 • Ont i magen, hjärtklappning eller spänningshuvudvärk
 • Känsla av att tid inte räcker till och höjer tempot ytterligare
 • Lättirriterad
 • Börjar glömma saker
 • Pratar konstant om tidsbrist, även fast tid finns
 • Får svårt att koppla av och varva ner
 • Upplever oro och nedstämdhet

Stress kan ge olika symptom för olika individer, men det är viktigt att vara uppmärksam på dina medarbetare, speciellt om ni är inne i en extra arbetsbelastad period. Det som är positivt är att det går att motverka stress. Och, ju tidigare stressen upptäcks desto lättare är det att återfå en bra balans igen.

Vi har tidigare skrivit ett blogginlägg om hur du som chef kan hjälpa till att minska stressen på arbetet

Sammanfattning

Stress är tyvärr väldigt vanligt på Sveriges arbetsplatser idag. Därför är det extra viktigt att vi tar hand om oss själva och våra kollegor. Om en kollega börjar prata fortare än vanligt, ofta är trött och börjar glömma bort saker kan det vara signaler på stress. Då kan det vara läge att se till att hon eller han kopplar bort och kopplar av. 

Vill du veta mer hur pausen kan vara vägen till mer välmående medarbetare? Läs vår rapport!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag