Experten: Börja fokusera på återhämtning

Hög arbetsbelastning och upplevd brist på stöd på arbetsplatsen är två av de största riskerna för att råka ut för stressrelaterad ohälsa på jobbet, enligt Arbetsmiljöverket. Funderar du på hur ni ska komma tillrätta med påfrestningar kopplade till stress på just din arbetsplats?

– Börja fokusera mer på hur återhämtning kan främjas och inte bara på att reducera all stress, det är otroligt viktigt i vardagen, säger Helena Jahncke, docent i arbetshälsovetenskap och forskare vid Högskolan i Gävle.

Så, hur står det egentligen till på våra svenska arbetsplatser idag?
– Det ser så klart olika ut inom olika yrkesområden och arbetsplatser, men det går att konstatera att många idag blir sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa, till exempel utmattningssyndrom, säger Helena Jahncke och nämner konstant trötthet och störd sömn som några av de framträdande symptomen.

experten-borja-fokusera-pa-aterhamtning-helena-jahncke-1Hon menar att många människor lägger till fler och fler aktiviteter och måsten i vardagen, istället för att fokusera på återhämtning, som är en förebyggande åtgärd mot stress.

Höga krav i 24-timmarssamhället

Höga arbets- och familjekrav och mer av ett 24-timmarssamhälle räknar Helena upp som några av orsakerna till att vi i allt högre utsträckning känner oss stressade. Vi förväntas av andra, men också av oss själva, att vara uppkopplade och tillgängliga i större utsträckning. Då kan tiden och aktiviteterna som annars brukar användas för återhämtning bli åsidosatta.

– En utmaning är att vi behöver lära oss hantera ny teknik och det den för med sig, säger Helena och syftar på att det blir allt vanligare med flexibla arbetstider där individen själv bestämmer var och när den arbetar.

Hon fortsätter:

– Människor som arbetar skift har andra utmaningar med oregelbundna arbetstider som påverkar dygnsrytmen. Det som kan vara betydelsefullt för alla, oavsett typ av arbete, är att skapa en variation av aktiviteter och belastning. Det handlar alltså inte bara om att ta pauser från arbetet, utan även om att variera det arbete som utförs under dagen, säger Helena.

Stressa ner – återhämta mer

Att se till att vi är tillräckligt återhämtade är något vi alla har ansvar för, både arbetsgivare, chefer och medarbetare. Däremot är det sedan drygt tre år tillbaka ännu tydligare, genom de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), att arbetsgivare på svenska arbetsplatser måste se över personalens möjligheter till återhämtning.

– Det är arbetsgivarens ansvar att ge sina medarbetare goda förutsättningar till kortare och längre pauser, både mentalt och fysiskt, och se till så att arbetsbelastningen inte är för hög.

En organisationskultur där det är okej att ta en paus och att återhämta sig är avgörande. När en organisation och dess chefer är goda förebilder och tydligt visar på att återhämtning är viktigt, kan det gå att få till en positiv förändring i hela organisationen.

Olika behov av återhämtning

Behovet av återhämtning och vad vi behöver återhämta oss ifrån kan alltså se olika ut för olika individer. Helena betonar vikten av att var och en också behöver ta eget ansvar och reflektera över hur mycket och vilken typ av återhämtning som behövs för att kunna fungera och må bra. Något vi behöver ta hänsyn till då är vilken miljö vi vistas i. Forskning inom det här området har visat att det kan vara bra att komma bort från de miljöer som är förknippade med arbete och andra krav.

– Vissa miljöer är särskilt främjande för återhämtning och ställer inga krav på att vi måste vara koncentrerade på något, och då kan processerna i hjärnan vila. Det är också svaret på varför många av oss kanske upplever att en promenad i vissa naturmiljöer är energigivande.

 – Olika slags återhämtning passar olika människor. Att se till sina egna behov, samt i vilken miljö du upplever att du kan komma bort och släppa vardagens krav, kan vara en god idé att börja kartlägga, avslutar Helena Jahncke.

Behöver du hjälp på vägen? I det här blogginlägget har vi samlat Helenas tips på återhämtning.

***

Vill du läsa mer om pausens betydeIse i våra liv? I vår rapport “Den effektiva pausen” har vi samlat en rad spännande fakta kring hur vår hjärna fungerar och varför det är så viktigt att vi prioriterar paus och återhämtning. Ladda ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag