Därför är en attraktiv kontorsmiljö viktig

Kontorsmiljön på ett företag är viktig för både produktivitet och trivsel på jobbet. Genom att arbeta med faktorer som färg, form, ljud, ljus, temperatur och akustik kan en attraktiv och produktiv kontorsmiljö skapas. Priset arbetsgivaren riskerar att få betala för en dålig kontorsmiljö är ökad stress, huvudvärk och sämre prestation hos medarbetarna.

Trots att det är ett välkänt problem att en dålig kontorsmiljö kan bidra till stress och sjukskrivningar är det många företag som har stora brister i sin arbetsmiljö. På dessa arbetsplatser riskerar kreativitet och produktivitet istället att ersättas av trötthet och huvudvärk. I öppna kontorslandskap ökar även risken för kortare sjukfrånvaro eftersom att infektioner lättare sprids från person till person. Det står helt klart att en attraktiv kontorsmiljö tydligt bidrar till ökad trivsel och mer positiva medarbetare.

Gemensamma ytor stärker sammanhållningen

Gemenskap och bra relationer på jobbet är för många viktiga faktorer för hur vi trivs på arbetsplatsen. Även här kan kontorsmiljön spela en stor roll. Det finns flera undersökningar som visar att regelbundna pauser under arbetsdagen är en förutsättning för att vi ska kunna prestera. Att ta pausen tillsammans med kollegor har visat sig ge extra energi som räcker långt under arbetsdagen. När sådana ytor saknas på ett kontor uppstår inte gemensamma pauser lika lätt. Risken är då att anställda istället dricker sitt kaffe vid skrivbordet och därför går miste om gemenskapen som den gemensamma pausen ger.

Så påverkas hjärnan av kontorsmiljön

Den miljö vi arbetar i påverkar våra hjärnor i hög grad. Hjärnforskare har kommit fram till att vi gillar miljöer som utmanar hjärnan i lagom dos. Det har även visat sig att vi människor faktiskt mår bättre om vi är omgivna av fina miljöer eftersom hjärnan belönar oss med en behaglig känsla när vi ser och upplever något vackert. Därför kan en attraktiv kontorsmiljö vara ett verktyg i att minska stress men även för att öka effektivitet och välmåendet hos medarbetarna.

Färger och ljus är två saker som har stor påverkan på våra hjärnor. Ett exempel på en färg som människor tenderar att dras till är grönt, en färg som signalerar liv. Gröna växter används just därför vanligtvis som stämningshöjande detaljer i kontorsmiljöer för att ge oss positiva effekter. Den gröna färgen gör att många upplever att humöret blir bättre och att de känner sig mindre stressade. Lyckoämnet serotonin har en direkt relation till solljus och därför påverkas även hjärnan av ljuset i kontorsmiljön. Människor blir generellt både gladare och piggare av ljus, något som bör tas i beaktning när en attraktiv kontorsmiljö ska skapas.

I vår artikel 5 tips för en attraktiv kontorsmiljö får du konkreta tips på hur du skapar miljö på arbetsplatsen.

***

Kontorsmiljön är viktig för både produktiviteten och för att vi ska trivas på kontoret. Gemensamma ytor gör det även möjligt för de anställda att pausa tillsammans och på så vis stärka gemenskapen på arbetet. Kontorsmiljön påverkar även vår hjärna och dess kapacitet. Vill du läsa mer om hur den effektiva pausen kan vara vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag