Därför är det viktigt med engagerade medarbetare 

De flesta vet att engagemang på arbetsplatser är viktigt. Men det skulle däremot kanske inte vara lika lätt att svara på frågan varför det är viktigt samt vilka konkreta effekter det ger på arbetsplatsen. Men det finns faktiskt en hel del forskning och undersökningar kring just engagemang på arbetsplatser och hur det påverkar både företag och individ.

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen! 

I det här blogginlägget tar vi upp konkreta effekter av att ha engagerade medarbetare. Både individen och företaget tjänar på att det finns ett högt engagemang. Men för att kunna prata om effekter av engagemang, måste vi först definiera vad ordet står för, vilket inte alltid är så lätt. 

Vad innebär engagemang?

När du tittar i ordböcker eller googlar på ordet “engagemang” så får du upp synonymer som: deltagande, hängivenhet och intresse. Men när du ställer frågan om hur en engagerad medarbetare är, blir svaren ofta olika. Du kan få höra att det är någon som bryr sig, visar intresse, känner arbetsglädje och motivation, eller gör det lilla extra, just för att den vill och känner lust.

Det är såklart en utmaning att se till att alla medarbetare på företaget är engagerade. Det finns undersökningar som har mätt engagemang på arbetsplatser i Sverige och som tyvärr visar en tråkig siffra – endast 16 procent (!) känner sig engagerade på jobbet.

Det kan även vara en utmaning att klargöra vad som är orsaken till att en medarbetare känner sig oengagerad och lika svårt att veta hur du ska kunna hjälpa medarbetaren att hitta arbetsglädjen igen. Men en sak är säker, för företag som lyckas vända oengagerade personer finns det många positiva effekter att vinna.

Effekter av högt engagemang för företaget och individ

Det finns mängder av positiva effekter som kommer från att ha engagerade individer på kontoret, både för företaget och den enskilda personen. En win-win.

Undersökningar har visat att företag som har engagerade medarbetare är mer produktiva, mer lönsamma och presterar med bättre kvalitet. De visar även att mer engagerade medarbetare bidrar till nöjdare kunder och en lägre sjukfrånvaro. Detta är såklart direkta och positiva effekter för företaget. Annan forskning visar att sannolikheten ökar för att en medarbetare stannar kvar längre i organisationen om denna känner sig engagerad, vilket också är en positiv effekt för arbetsgivaren.

Omvänt, så tjänar även den enskilda individen på att själv känna sig engagerad. De allra flesta vill att deras arbete ska kännas intressant och värdefullt, de vill vakna på morgonen och känna en glädje inför arbetsdagen. Den omvända känslan, av att gå till jobbet och istället “döda tid” fram till klockan 17 gör varken ett företag eller en individ speciellt välmående. Sorgligt nog visar undersökningar att majoriteten av oss är på jobbet mer för att de måste än för att de vill.

Forskning har även visat att med ett högt engagemang kommer även trivsel och arbetsglädje. Lägg sedan till att om en individ presterar bättre på grund av ett högt engagemang, så kommer denna att även känna sig mer nöjd, och även troligtvis få större uppskattning inom företaget. På så vis bildas alltså en cirkel av positiva effekter för både företaget och individen. Positiva effekter med direkt koppling till vårt välmående!

Sammanfattning

Att ha engagerade medarbetare är en win-win situation, både individ och företag mår bra av ett högt engagemang. För företaget finns det positiva effekter i form av högre lönsamhet, längre sjukfrånvaro och högre produktivitet. Och enskilda individer trivs ofta bättre och känner större arbetsglädje när de har ett högt engagemang, vilket gynnar det generella välmåendet på arbetet.

Vill du läsa mer om vägen till välmående medarbetare? Läs vår rapport om hur den effektiva pausen kan vara ett bra sätt att öka välmåendet på just er arbetsplats. 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag