5 tips för att få till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljön spelar en stor roll både för vårt välbefinnande och för organisationens framgång. En bra och positiv arbetsmiljö bidrar till ökad arbetsglädje och främjar produktiviteten.

I det här inlägget kommer vi gå igenom vad arbetsmiljö är och ge dig fem tips på hur du kan förbättra och utveckla arbetsmiljön på din arbetsplats.

Vad är en bra arbetsmiljö?

Arbetsmiljön delas upp i tre olika områden; fysisk, digital samt organisatorisk och social arbetsmiljö. För att en arbetsplats ska fungera bra och för att alla ska trivas är det viktigt att se till att man jobbar med alla tre delar. Det är också viktigt att ha förståelse för att de tre olika områdena i många fall överlappar varandra.

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö rör lokalerna och arbetsplatsen som du arbetar på. Det kan till exempel handla om skrivbord, stol, hjälpmedel vid lyft, belysning, ventilation, ljud, arbetskläder med mera.

Digital arbetsmiljö

Vad man än jobbar med idag så har väldigt många av oss något moment i vårt arbete som är digitalt. Den digitala arbetsmiljön innefattar datorer, program, uppkoppling, digitala verktyg men också möjligheten att kunna koppla ned sig från jobbet utanför arbetstid. Sedan pandemin har den digitala arbetsmiljön blivit än viktigare då många tvingades arbeta hemifrån och till stor del fortfarande gör det.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö berör arbetsmiljöfrågor på ett större plan. Mer konkret innefattar det företagets organisation, beslutsfattande, företagskultur, kommunikation, möteskultur, arbetsbelastning, arbetstid, jämställdhet med mera.

Tips för en bra arbetsmiljö

Så hur får man till en riktigt bra arbetsmiljö? Här följer fem tips på vad du som arbetsgivare kan göra för att främja en bra arbetsmiljö:

1. Satsa på ergonomi

Få saker kan dra ner ens inställning till jobbet som att man känner att kroppen slits på grund av hur man sitter, står eller lyfter när man arbetar. Man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att kroppen tar skada. Se till att dina medarbetare har en god fysisk arbetsplats, så ökar chansen att de både mår bra och presterar bra på jobbet.

Tips! Läs Därför är det viktigt med god ergonomi på kontoret

2. Ge medarbetarna bra digitala förutsättningar

Få saker kan skapa så mycket frustration som när det digitala krånglar. Dålig internetanslutning och bristfälliga verktyg kan dra ner både humör och produktivitet. Bra digitala verktyg och förutsättningar skapar en arbetsplats där arbetet flyter på utan onödiga avbrott. Har man dessutom kollegor som arbetar på distans är den digitala arbetsmiljön än viktigare för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och vara en del av verksamheten.

Dessutom ger en bra digital arbetsmiljö möjlighet till automatisering och effektivisering av arbetsprocesser, vilket sparar både tid och resurser.

3. Skapa sammanhållning

En god sammanhållning på företaget eller i arbetsteamet kan resultera i flera synergier. När medarbetarna trivs och har roligt tillsammans, ökar även chansen att de presterar bättre.

Tips! Boosta sammanhållningen och hälsan på arbetsplatsen genom att testa Convini Challenge – en hälsoutmaning som engagerar alla kollegor!

4. Ha högt i tak

När medarbetare känner sig bekväma med att uttrycka sina åsikter och tankar skapas en positiv arbetsplatskultur. Att känna att man kan kommunicera öppet utan negativa konsekvenser ökar trivseln på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till högre kreativitet och produktivitet.

5. Ha en tydlig gräns mellan arbete och fritid

För att vi ska hålla hela arbetslivet är det viktigt att regelbundet ladda upp energinivåerna. Att verkligen kunna vara ledig när man är ledig är viktigt för att kunna upprätthålla balans och välmående och att kunna återhämta sig från jobbet på fritiden är av stor vikt för att på sikt undvika stress och utmattning. I detta ingår att känna att man kan koppla bort sig från mail och notiser och inte förväntas vara nåbar utanför avtalad arbetstid.

Skapa en bra arbetsmiljö med Convini

Convinis lösningar för mat, kaffe och frukt på arbetsplatsen underlättar för er att skapa en ännu mer trivsam arbetsmiljö. Ge era medarbetare förutsättningar att kunna njuta av gott kaffe eller ett mellanmål från Convinikylen när stunden kräver. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och personlig service!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag