7 tips för mer engagerade medarbetare

Ett högt engagemang på arbetsplatsen ger välmående medarbetare men även ett välmående företag. Alla företag vill ha engagerade medarbetare, men samtidigt är det många chefer som har en stor utmaning med att medarbetarna tappar motivation och engagemang. 

I en stressig vardag kan det ibland vara svårt att hinna med aktiviteter som får dina kollegor att må bra. Men det finns flera saker som du kan göra för att stötta dina medarbetare som befinner sig i en dipp, till att hitta en högre arbetsglädje och motivation igen.

Ladda ner vår guide – Så blir din paus energigivande! 

Här är 7 tips på hur du får dina medarbetare mer engagerade.

(Tänk även på, flera av dessa tips kan användas på daglig basis för att dina kollegor ska må bra på kontoret varje dag!)

1. Visa uppskattning, gärna öppet

Vi människor vill bli sedda och de flesta uppskattar att bli “belönade” för ett väl utfört arbete. Det är viktigt att kontinuerligt bekräfta, se och uppskatta dina medarbetare, både för små och stora saker. Det krävs inte alltid så mycket, en klapp på axeln eller en komplimang under veckomötet för en bra prestation kan göra att medarbetaren känner sig mer uppskattad och värdefull. Dessutom, när du visar uppskattning för en medarbetare framför andra kan det ge positiva effekter för hela gruppen – glädje sprider glädje.

2. Ha kul tillsammans

Det är viktigt att ni har roligt tillsammans. Våga skratta mer under arbetsdagen! Skratt och glädje är ett bra sätt att minska stress och samtidigt öka gemenskapen i teamet. Dagliga pauser tillsammans med småprat och skratt är bra för både välmåendet och engagemanget. 

3. Involvera dina medarbetare i beslut, stora som små

Medarbetare som känner sig inkluderade i företaget blir ofta även mer engagerade. Vi människor vill känna gemenskap, om en medarbetare får vara delaktig i olika beslut ger det en större känsla av involvering samt att han eller hon är viktig för företaget. Det signalerar även till dina medarbetare att du bryr dig om deras åsikter och litar på deras kompetens. 

4. Delegera ansvar

Som chef har du ofta mycket på ditt bord. Ett bra sätt att höja engagemanget är att delegera en del av ansvaret till dina medarbetare. En individ som får ett förtroende och större ansvar av sin chef, kommer naturligt att känna sig mer uppskattad och troligtvis en större vilja av att vårda det ansvaret. På så sätt höjs även engagemanget hos individen.

5. Led med gott exempel 

Detta gäller med många saker i livet. Om du vill få ett högre engagemang på er arbetsplats, börja med att själv visa det. När du visar intresse, motivation och är delaktig i både företaget och dina medarbetare så kommer de så småningom att följa efter.

6. Investera i dina medarbetare

Det är viktigt att se potentialen i människorna du jobbar med. Finns det en möjlighet för en medarbetare att utvecklas in i en ny roll med större ansvar? Finns det en kurs eller utbildning som du kan erbjuda för kompetensutveckling? När du som chef visar att du bryr dig om deras personliga utveckling och stöttar dem i deras resa så leder det i sin tur ofta till ett större individuellt engagemang.

7. Tillhandahåll rätt resurser

Att förvänta sig att medarbetare ska utföra en uppgift utan att ha rätt resurser tillgängliga kan leda till ett sänkt engagemang hos medarbetaren. Frustration kan födas när medarbetare har krav på sig som blir ouppnåeliga på grund av bristande resurser. Om du istället investerar i resurser till dina medarbetare, ser till att de har allt för att lyckas i sin arbetsroll, kan du nog snart även se en ökning i dess engagemang. 

Sammanfattning

Engagerade medarbetare är viktigt för alla företag, men är dessvärre en stor utmaning för många chefer. I en stressig vardag är det lätt att glömma bort de faktorer som kan öka engagemanget, därför har vi samlat några tips på enkla saker att tänka på i vardagen. Uppskattning, större tilldelat ansvar och att ha roligt på kontoret är några exempel. 

Ett annat sätt för mer välmående medarbetare är korta och kvalitativa pauser. Läs vår guide för att få tips på metoder och lösningar för hur du gör din paus energigivande.

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag