Vikten av trivsel, bra stämning och sammanhållning på arbetsplatsen

Glada medarbetare som trivs på jobbet kommer att prestera mer, bidra till bättre stämning och ha mindre sjukfrånvaro. Det är bara några av anledningarna till att verka för bra stämning och en stark sammanhållning på arbetsplatsen.

När en stor del av din vakna tid spenderas på jobbet påverkas även privatlivet av hur du mår på arbetet. Efter en tung arbetsdag med sura miner från flera håll är det svårt att lämna jobbet på sprudlande humör. I en tid då många dessutom känner sig stressade blir det ännu viktigare att trivas på jobbet. Forskning visar att medarbetare som känner hög arbetsglädje dessutom klarar en högre arbetsbelastning bättre, utan att ta skada av det.

Nöjda medarbetare är lönsamt för verksamheten

Nöjda medarbetare gynnar företag på flera sätt. De som trivs presterar bättre, jobbar mer effektivt och har lägre sjukfrånvaro. Personer som känner hög arbetsglädje har också mer energi till att orka prestera sitt bästa, jämfört med de personer som inte trivs och känner sig missnöjda. Ett högt välbefinnande på jobbet gynnar även kreativitet, innovation och samarbete. En beräkning från Gallupinstitutet visar till exempel att produktiviteten och lönsamheten är upp till 20 procent högre i företag med hög generell engagemangsnivå. Glada medarbetare gynnar inte bara företaget genom att göra ett bättre jobb, de blir också viktiga när det kommer till att attrahera ny personal. Anställda som trivs och känner ett starkt förtroende för sin arbetsgivare kommer att rekommendera företaget vidare till andra.

Dålig stämning sprider sig och påverkar omgivningen

Det är okej att ha en dålig dag ibland, alla kan inte vara på topp jämt. Men ett ständigt dåligt humör och en allmänt negativ inställning till både arbetsuppgifter och kollegor smittar snabbt av sig på andra. Missnöjda medarbetare som har tappat gnistan för jobbet, är på dåligt humör och känner sig oengagerade kommer dessutom göra ett sämre jobb. Undersökningar har till och med visat att medarbetare som i grunden egentligen trivs med sitt jobb är beredd att sluta på grund av negativa kollegor som bidrar till dålig stämning. När en arbetsmiljö drabbas av dålig stämning riskerar även ohälsa, stress och sjukskrivningar att öka, något som kan kosta företagen mycket pengar. Det finns med andra ord flera starka anledningar till att aktivt jobba för att personalen ska känna sig inkluderad, engagerad och glad. En gemensam fredagsfika kan löna sig mer än du tror!

***

I en tid då sjukskrivningarna ökar på grund av stress blir trivseln på arbetet allt viktigare. Välmående på jobbet gör att medarbetaren gör ett bättre jobb och klarar av en hög arbetsbelastning bättre. Dålig stämning påverkar de flesta i närheten, men de medarbetare som istället känner sig glada och positiva kommer att bidra med god stämning, något som garanterat kommer att uppskattas av andra kollegor. Vill du läsa mer om hur den effektiva pausen är vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag