Att attrahera och behålla personal i konkurrensen om talangerna

Att attrahera och behålla personal kräver ett gediget arbete, både internt och externt. I en tid då informationen flödar mer fritt än tidigare blir medarbetare också viktiga ambassadörer för verksamheten.

Idag är det svårt att attrahera rätt kompetens, att sedan behålla den är nästa stora utmaning. Det finns flera anledningar till att detta är svårt, en är att det finns många duktiga kandidater. En annan är att vi idag ställer högre krav på våra arbetsgivare än tidigare. Trender visar att vi blir allt mer måna om att företagets värderingar går i linje med våra egna, att arbetsgivaren kan erbjuda flexibelt arbete och att det finns utrymme för personlig utveckling på arbetsplatsen. 

Medarbetarnas kraft för att attrahera ny kompetens

Tiden då enbart logotypen var företagets varumärke är förbi. När HR-experterna listar starka trender för 2017 kommer just verkliga historier och autenticitet högt upp. Vi vill höra riktiga historier, från riktiga människor. I en värld där sociala medier växer sig större och information snabbt sprids genom några knapptryckningar kan de anställda bli viktiga potentiella ambassadörer. Personer som känner sig inkluderade, engagerade och uppskattade talar ofta gott om företaget. Informationen om att just deras arbetsgivare är måna om sina anställda och håller vad de lovar kommer att sprida sig till andra som blir nyfikna på företaget. Det är Employer Branding när den är som bäst – en kraft att räkna med i jakten på nya talanger.

Jobba för nöjdare medarbetare och behåll personal 

Företag som är sämre på att vårda och behålla sin personal riskerar en onödigt hög personalomsättning, något som är både kostsamt och skapar oro hos de anställda. En vanlig anledning till att många byter jobb under de 12 första månaderna är att det finns ett glapp mellan vad företaget har lovat och vad medarbetaren faktiskt får. Som chef är det därför viktigt att redan från början vara öppen i sin kommunikation. Långsiktigt kommer det vara betydligt mer lönsamt att vara ärlig med vad företaget faktiskt har att erbjuda jämfört med att lova saker som företaget sen inte kan leva upp till.

I en stressig tillvaro är det vanligt att chefer och företagsledare glömmer bort hur viktigt arbetet med de nöjda medarbetare faktiskt är. Enklast att glömma bort är tyvärr de personer som faktiskt är ”viktigast”, de som är ambitiösa, självgående och som alltid gör ett bra jobb. En vanlig tanke då är att den anställde trivs och att allt är bra. Problemet är att de medarbetare som är duktiga snabbt blir eftertraktade, oavsett om personen i fråga aktivt letar efter nya uppdrag eller inte. Om medarbetaren då känner sig bortglömd och osedd kommer hon eller han ganska snart att byta jobb, något som ofta kommer som en blixt från klar himmel för chefen som trodde att allt var bra. Här kan inte nog understrykas vikten av att alltid arbeta för att varje medarbetare känner sig inkluderad och uppskattad. Med en inkluderande och transparent kultur på arbetsplatsen kommer även nöjdare personal som känner högre trivsel.

***

Det kan vara en riktigt tuff utmaning att attrahera och behålla personal. När det finns mycket kompetent personal på ett företag så kommer de snabbt att bli eftertraktade, oavsett om de söker andra tjänster eller inte. Idag sprids även information mycket snabbare än tidigare, medarbetare blir därför extra viktiga ambassadörer för företaget. Nöjda medarbetare stannar längre och gör ett bättre jobb, vikten av att ständigt arbeta för nöjda medarbetare är därför stor. Vill du läsa mer om hur den effektiva pausen är vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport här!

 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen