Vanliga misstag chefer gör när medarbetare är stressade

Som chef har du ett ansvar att fånga upp stress i din arbetsgrupp och samtidigt vara med och hitta lösningar för de medarbetare som upplever stress – innan situationen blir ohållbar. En uppgift som inte är helt lätt.  

Här ger Unionens coach- och stresspedagog Caroline Wiklund sina bästa tips kring vanliga fallgropar som är lätta för chefer att fastna i – och hur de kan undvikas.

Scenario 1

Du anar att en person är stressad. Personen är högpresterande, kreativ och en nyckelperson i teamet. Du vet att du inte borde pressa på, samtidigt som personen som sagt är en nyckelspelare som alltid levererar på topp. Blir han eller hon utesluten från projektet kommer det drabba både dig och övriga medarbetare. MEN det är inte hållbart på sikt.
Coachens tips: Här krävs ett coachande förhållningssätt med personen där ni tillsammans kommer fram till en prioriteringsordning av arbetsuppgifterna. Ge feedback kring hur du registrerat att personen mår och vilka konsekvenser det kan få. En klassisk fråga som jag ofta använder mig av när jag sitter med klienter är “Om du fortsätter som du gör nu, var är du om ett halvår – ett år?”. Det ger en bra tankeställare. Här kan det också bli fråga om tvångsdelegering från ditt håll, om personen i fråga inte vill släppa ifrån sig sina projekt. Använd då din pondus och ditt mandat som chef.”

Scenario 2

En medarbetare känns stressad, men ger dig motsägelsefull information om att allt visst är okej och fungerar som det ska. Samtidigt har personen till exempel inte längre tid att följa med på lunch och mejlar sent på kvällen. Här är det lätt att sätta skygglapparna på, och lyssna på det du hör och inte det du ser.
Coachens tips:: Lita på din intuition och ge återkoppling utifrån den, var dock så saklig du kan. Istället för att säga ”det känns som att du är stressad” är det viktigt att ge din feedback utifrån det du faktiskt ser och hör på arbetsplatsen. Beskriv de beteenden hos personen som gör att du känner oro. Skjut inte heller problemet på framtiden utan ta stöd från övriga organisationen, till exempel HR.

Scenario 3

Som chef är det lätt att hamna dels i rollen som terapeut/kurator/psykolog, men också i förälder- och kompisrollen till dina medarbetare, utan att ha den professionella kompetensen som krävs när det kommer till stresshantering. Det är vanligt att du successivt glider över i en roll där du egentligen inte ska vara.
Coachens tips: I din roll är det otroligt viktigt att få tid för reflektion och att utvärdera de samtal du har med stressade medarbetare. När du tar den tiden har du bland annat möjlighet att fundera kring om det finns en risk att du glider ifrån din roll och ditt uppdrag i relation till en stressad person i ditt team. Att du håller på ramarna för ditt uppdrag är otroligt viktigt, både för din egen del och för den medarbetare du möter. Ta stöd från övriga organisationen, förslagsvis din närmaste chef och HR. Kolla vad som finns för avtal med företagshälsovården och kurator osv. 

Svår sits för många chefer

Caroline Wiklund konstaterar att många chefer idag sitter i en form av rävsax där de kan ha personer i teamet som är stressade, men att de samtidigt har mål som måste uppnås och att de därför behöver gå på hårt. Här kan det tippa över för vissa medarbetare som då sjukskriver sig. 

I de här lägena är det heller inte helt ovanligt att chefer sticker huvudet i sanden och går in och försvarar situationen. Det kan också finnas en kultur och attityd inom ett företag; att har du svårt att leverera så finns det andra som kan ta över. Läs även gärna Caroline Wiklunds tips kring hur företag i stort kan jobba för att motverka stress.

En annan fallgrop för chefer kan vara att de beordrar någon form av quickfix till en stressad medarbetare, istället för att att ta tag i problemet. “Ta en dag ledigt, eller ta en extra paus”.

– Om chefen själv inte haft den typen av stressyndrom, kan det vara svårt att förstå att en medarbetare kan bli så dålig att han eller hon inte ens hittar hem, säger Caroline Wiklund. 

Även stressen bland chefer ökar

Hon poängterar också att även stresstalen bland chefer tenderar att öka. Här är det viktigt att även personer i chefsposition ser över sin arbetssituation och ifrågasätter eventuellt orimliga krav från ledningen.

– Ett dilemma för många chefer är att de sitter på två stolar, att de dels ska leda medarbetarna och samtidigt själva vara en del av produktionen. Det primära bör vara att leda medarbetarna, inte att till exempel ringa kalla säljsamtal. Det gäller för ett företag att skapa rätt förutsättningar så att även cheferna kan göra ett bra jobb, avslutar Caroline Wiklund.

***

Att fånga upp och motverka stress är en av de största utmaningarna på dagens arbetsplatser. En faktor som är viktig för en välmående arbetsplats handlar om att skapa en fungerande pauskultur som möjliggör att medarbetare kan få den viktiga återhämtningen. I vår guide “Så blir din paus energigivande” har vi samlat en rad konkreta tips på hur ni kan få till de viktiga pauserna. Ladda ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag