Vad är en digital nomad? Och vad gör en giggare?

Det blir allt vanligare att medarbetare väljer sin arbetsgivare efter helt andra premisser än tidigare. Många lockas säkert av det faktum att de som individer själva kan bestämma över sin arbetstid genom att vara sin egen chef, arbeta flexibelt och platsoberoende. Convini har träffat Emelie Fågelstedt som lär oss mer om fenomenet att vara digital nomad.

– En digital nomad är en person som jobbar platsoberoende med hjälp av digitala verktyg och med hela världen som sitt kontor, säger Emelie Fågelstedt, digital nomad, giggare och en av grundarna till organisationen Svenska Nomader.

Att vara ”giggare” innebär att man jobbar som frilansare, istället för att ha en traditionell tillsvidareanställning. Det kan till exempel vara att man tar sig an flera mindre uppdrag, även kallade ”gig”. För vissa kan det innebära att man jobbar helt och hållet platsoberoende, det vill säga som digital nomad.

Emelie fortsätter:

– Det går att kombinera ett liv som digital nomad och giggare. Faktum är att fler väljer att bli giggare med stark draghjälp av digitaliseringen. Den gör det möjligt att effektivt matcha uppdragsgivare med uppdragstagare. Att jobba i nätverk och genom rekommendationer blir enklare när det går snabbare att komma i kontakt med varandra digitalt.

En viktig orsak till att gigekonomin har slagit igenom, enligt Emelie, är att det numera är enklare att starta eget företag. Dessutom har det blivit alltmer socialt accepterat att vara frilansare och mikroentreprenör.

Flexibilitet i fokus

Balans och flexibilitet omnämns som allt viktigare för den moderna medarbetaren, inte minst för den som väljer att bli digital nomad eller giggare. Vid rekrytering av yngre medarbetare är det därför betydelsefullt att ta hänsyn till att de ofta önskar flexibilitet i sin tillvaro.

Så hur ser då en giggares vardag ut?

– En vanlig dag kan variera mycket från person till person. Medan vissa trivs bäst med att jobba hemifrån, har andra medlemskap på ett så kallat coworking-space, säger Emelie.

Ett coworking-space är en samlingsplats där människor kan jobba och nätverka, delta i aktiviteter och evenemang samt utbyta kompetenser med varandra. En del giggare hänger hellre på fik och i hotellobbys, medan andra föredrar att sitta ute hos sina kunder.

***

Arbetsgivare som vill fånga talanger på dagens arbetsmarknad måste kunna erbjuda frihet och en möjlighet för medarbetaren att ha en bra balans mellan jobb och privatliv. Pauser är viktigt för att orka med tuffa arbetsdagar, speciellt i stressiga situationer. Ladda ner vår rapport och få en rad smarta tips!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen