Stress på arbetsplatsen – den största anledningen till sjukskrivningar

Idag är stress på arbetsplatsen en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning. För höga krav på de anställda, svårigheter att sätta gränser och för hög arbetsbelastning är bidragande faktorer. Genom en bra balans mellan återhämtning och aktivitet blir du bättre rustad för att klara av stressiga situationer utan att ta skada av det.

I takt med att stressen ökar på Sveriges arbetsplatser ökar också sjukfrånvaron, något som kan kosta företagen pengar, både i form av sjuklöner och minskad produktivitet. Enligt statistik från Försäkringskassan var ca 36 000 svenskar sjukskrivna på grund av anpassningssvårigheter och reaktioner på svår stress i februari 2017, en ökning med nästan 600 procent (!) sedan 2010.

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen 

Vikten av återhämtning under arbetsdagen

En hög arbetsbelastning i sig inte är farligt, så länge du kan hitta en balans mellan aktivitet och återhämtning, menar forskarna. Men felet många gör när de känner sig stressade är att de helt tar bort återhämtningen, trots att den är en förutsättning för att klara av ett högt tempo. När det är mycket att göra vill de flesta springa ännu fortare och hoppa ännu högre, men det fungerar inte i längden eftersom att stressbägaren till slut rinner över. Bosse Angelöw, docent- och socialpsykolog har skrivit en rad böcker i ämnet, bland annat om effektiv tids- och stresshantering. Han menar att vi måste ändra vårt perspektiv på arbetstid: 

  ”Pauser behöver ses som ett arbetsmoment. De är en förutsättning för en god prestation. I dag
prioriterar många ned pauserna eller hoppar över dem helt i ett försök att spara tid”

En medarbetare som under en längre tid upplever stress riskerar att drabbas av koncentrationssvårigheter, sömnproblem och försämrat minne. I värsta fall går det så långt att medarbetaren blir utbränd och med lång sjukskrivning som följd.

Ständig uppkoppling är en stress i sig

Dagens teknik har gett oss helt nya möjligheter att jobba mer flexibelt. Allt fler arbetsplatser inser fördelarna med att kunna erbjuda det, men känslan av att ständigt behöva vara tillgänglig är stressande för många. Gränsen mellan privatliv och jobb suddas ut, att svara på jobbmejl under söndagsfrukosten med familjen hör inte längre till ovanligheterna. En stressfaktor relaterat till att vi tekniskt sett skulle kunna jobba dygnet runt, är att företag är otydliga med vad som förväntas av de anställda efter ordinarie arbetstid. Förväntas medarbetaren vara ständigt tillgänglig? Hur mycket förväntas medarbetaren jobba på kvällstid? Det skapar en känsla av osäkerhet, något som i sig kan föda stress. Dessutom, när du alltid är uppkopplad och redo att sätta igång att arbeta får hjärnan aldrig en chans till vila. En hjärna som ständigt går på högvarv blir snabbt utmattad, gör ett sämre jobb och tar sämre beslut. Vinsterna av att koppla ner och koppla av en stund ibland är alltså många.

***

Idag är stress en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivningar i Sverige. För höga krav på de anställda, svårigheter att sätta gränser och för hög arbetsbelastning är några faktorer som ofta bidrar till stress. Dagens teknik möjliggör ständig uppkoppling men känslan av att alltid behöva vara tillgänglig skapar en stress hos många. En balans mellan aktivitet och återhämtning kommer göra att du bättre klarar av stressiga perioder utan att ta skada av det. Vill du läsa mer om hur den effektiva pausen kan vara vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport här!

 

 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag