Spännande forskning! Färgers betydelse för trivsel på jobbet

Vi kanske inte tänker på det, men omedvetet påverkas vi människor ständigt av alla färger, former, ljus och ljud som omger oss i vardagen. Använder vi dessa element på rätt sätt på våra arbetsplatser kan vi öka välbefinnandet och i förlängningen få medarbetare att må bättre. Det menar inredningsarkitekten Alexandra Moore som står bakom spännande forskning inom området.

Alexandra Moore

Alexandra Moore är känd för sin design av hälsofrämjande arbetsmiljöer. I ryggen har hon sin egen forskning där hon just studerat hur vi människor påverkas av färger, ljus och ljud.

I sina studier har Alexandra Moore bland annat låtit en testgrupp vistas i miljöer med olika färg-, ljus- och ljudsättningar under fyra testperioder och sedan låtit dem berätta om sina upplevelser efter respektive period. Resultatet blev väldigt tydligt. Deltagarna upplevde en större känsla av välbefinnande och trivsel i de varmare färgtonerna som inkluderar gult, orange och rött, jämfört med de kalla kulörerna i grönt och blått. Det fanns till och med personer som uttryckte en känsla av otrygghet när de exempelvis jobbade sent på kvällen i ett rum med kalla färgtoner. Testpersonerna kände sig också mer kommunikativa och fick mer energi i rummen som målats i varma kulörer. Det vackra och estetiska i de varma färgerna lyftes också fram som fördelar.

– Mina resultat baserade sig på upplevda känslor av intryck av färg från en verklig arbetsplats på Telia. Mina slutsatser är att trivsel och välbefinnande påverkas av färgvalen i miljön, oavsett kulör. Forskningen visade att kulörerna måste innehålla en viss ”mättnadsgrad” om vi ska påverkas undermedvetet, konstaterar Alexandra Moore.

Ladda ner vår inspirerande rapport – Den effektiva pausen

Det enda som testpersonerna uttryckligen sa att de inte ville ha på sina arbetsplatser var enbart vita väggar.
– Vitt upplevs ibland som livlöst om vi inte varierar det, men vi får inte glömma att det går att använda den vita färgen på många sätt, till exempel genom de gråa skalorna, med skuggor och så vidare, menar Alexandra Moore.

Enligt Alexandra Moore är det inte enbart själva färgen i sig som påverkar oss, det primära är hur starka färgerna är, hur de kombineras med varandra, omgivningen och hur ljussättningen ser ut. En färg kan skapa olika känslor beroende på vilket ljus som finns i rummet, så det gäller att tänka till.

Rummets syfte spelar in

När vi tänker färg på våra arbetsplatser är det också av yttersta vikt att väga in vad det aktuella rummet ska ha för syfte. Är det ett mötesrum där kreativiteten ska blomstra eller är det en yta för återhämtning och paus?
Färger såsom rött och orange är kända för att stimulera och öka energin och kan till exempel passa väldigt bra i ett mötesrum där medarbetaren ska vara kreativa och ha mycket energi. När det istället handlar om att skapa ytor för koncentration, den viktiga återhämtningen och pausen så kan de kallare nyanserna bidra till en lugnare miljö.

“Vinningen är solklar”

Alexandra Moore är övertygad om att val av färger och inredningselement på en arbetsplats är ett steg mot en mer välmående arbetsplats.

– Vinningen är solklar, välbefinnandet blir hundra gånger bättre. Jag menar egentligen att vi arkitekter och inredare hjälper till med grunden till en välmående arbetsplats, men inte förrän den kombineras med ledarskapet blir det några resultat. Det räcker inte att prata om att vi ska ha ett friare arbetssätt, det måste verkligen också efterlevas. Först då kan de positiva effekterna av en välplanerad miljö märkas fullt ut.

Så här påverkas vi av färger:

Rött och orange – Aktiverar oss och ökar energin.
Blått och grönt – Dämpar oron.
Vitt – Ger renhet och lugn.
Svart – Ger styrka och allvar.
Grått – Oinspirerande men också stilren.
Gult – Ökar energin och förhöjer intellektet.

Sammanfattning

Med rätt färgval och inredning på våra arbetsplatser kan vi öka välmåendet och trivseln på våra arbetsplatser. Det menar inredningsarkitekten och forskaren Alexandra Moore som är känd för sitt arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Hennes forskning visar att vi känner oss mer kreativa när vi vistas i miljöer med varma färger såsom gult rött och orange jämfört med de kalla kulörerna blått och grönt. De sistnämnda kulörerna passar bättre i miljöer som är avsedda för den viktiga återhämtningen och pausen under våra arbetsdagar.

Att vi tar oss tid att ta regelbundna pauser och faktiskt tillåts göra det under våra arbetsdagar är en annan viktig faktor som bidrar till en mer välmående arbetsplats. I vår rapport har vi samlat en rad spännande fakta om hur viktig pausen faktiskt är för oss. Ladda ner den nu!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag