Skapa glädje på kontoret

Tre miljarder människor arbetar runtom i världen. 40 procent av dessa känner sig glada på jobbet. Detta medan hela 60 procent, det vill säga 1,8 miljarder, menar att de inte är glada under arbetstid. Det uppger företaget Great Place to Work. I det här blogginlägget får du tre konkreta tips på hur du kan skapa mer glädje på ditt jobb.

Enligt Great Place to Work har andelen glada medarbetare ändå ökat de senaste åren, men den är fortfarande lägre än vad den var på 80- och 90-talen.

Visste du att organisationer och företag vars medarbetare är glada har tre gånger så stor ekonomisk avkastning som de företag som uppger att de inte har glada medarbetare?

michael-c-bush-800x600I ett så kallat Ted Talk delar Michael C Bush, vd på Great Place to Work, med sig av handfasta råd att fokusera på för mer glädje på arbetsplatsen. Något som Michael menar är centralt är företagskulturen, hur människor beter sig mot varandra på jobbet. Det handlar alltså inte i första hand om förmåner som att exempelvis erbjuda massage eller att ha ett pingisbord på jobbet.

3 tips för en gladare arbetsplats

1. Förtroende och respekt

Bygg förtroende och respekt hos dina medarbetare. När det finns tillit på arbetsplatsen ökar möjligheterna att de anställda vågar och är villiga att ta ansvar. Dessutom är sannolikheten större att de löser sina arbetsuppgifter på ett kreativt sätt.

2. Rättvisa

Människor vill bli bemötta på lika sätt. Det gäller oavsett vår bakgrund eller position vi har på jobbet. Något som effektivt kan underminera tillit på arbetsplatsen är när anställda inte känner sig rättvist behandlade. Forskning visar att ett rättvist bemötande på arbetsplatsen kan påverka personalens hälsa med sänkt sjukfrånvaro.

3. Lyhördhet

Att vara en aktiv lyssnare handlar inte alls om ögonkontakt och att upprepa vad den andra säger, menar Michael C Bush. Lyhördhet innebär istället en strävan mot att vara ödmjuk och att alltid försöka förverkliga de bästa idéerna som kommer upp. Anställda vill vara på det klara om att kollegorna och chefen faktiskt lyssnar på det de har att säga. Sådant märks tydligt enligt Michael: ”Människor vill veta när de delar sin idé med dig, att du verkligen tänker över idén innan du tar ett beslut. Vad är annars poängen med att överhuvudtaget dela sina idéer?”.

Källa: This is what makes employees happy at work, Ted Talk av Michael C Bush, CEO Great Place To Work

 

***

Upplevelsen av ett starkt medarbetarskap på arbetsplatsen är viktig på flera sätt. Det stärker teamkänslan, främjar ett sundare arbetsklimat och är ett bra verktyg för att få en gladare arbetsplats. En positiv företagskultur med effektiva pauser skapar bättre förutsättningar för en starkare gemenskap bland de anställda. Mer om varför pauser bidrar till att stärka gemenskapen hos personalen – ladda ner vår rapport ”Den effektiva pausen” och få en rad smarta tips!

 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag