Så utvecklar du dina medarbetare

De flesta arbetsgivare kan nog skriva under på att de vill behålla sina bästa medarbetare. Men tyvärr kan det ibland vara svårt att få dem att stanna kvar, eftersom de bästa ofta söker sig till nya utmaningar och möjligheten att utvecklas. I det här blogginlägget har vi därför samlat några tips för hur du utvecklar personalen och minskar risken för att de letar sig vidare. Genom att arbeta proaktivt och erbjuda dina medarbetare en framtidstro inom företaget kan det hjälpa dig att behålla dem under en längre tid. Men inte nog med det, att ge medarbetare chansen till personlig utveckling kan även öka deras välmående i allmänhet. 

Ladda ner vår guide – Så blir din paus energigivande 

De senaste åren har det pratats mycket om att vi människor har börjat omvärdera vad vi tycker är viktigt för att trivas på arbetet, och idag kommer personlig utveckling högt upp på mångas listor. Men det kan vara svårt att som arbetsgivare veta vad du kan göra rent konkret för att möta medarbetarnas önskan om just utveckling. 

Här är tre tips för hur du utvecklar dina medarbetare: 

 
1. Kontinuerlig kompetensutveckling

Ett viktigt tips när det kommer till att utveckla medarbetare är att ständigt erbjuda kompetensutveckling. Om det dessutom går att hitta en modell som gynnar företaget så är det en win-win situation. Inte bara för att medarbetare som får utvecklas tenderar att stanna längre på företaget, utan även för att den tid du lägger på att utveckla deras talanger kan ge mycket tillbaka till dig som arbetsgivare. 

En bra idé kan därför vara att sätta en konkret plan för vad hon ska lära sig, och hur ni ska gå till väga för att komma dit. Är det en utbildning? Några kurser, eller räcker det med ett seminarium? Fundera även på om det finns möjligheter till kompetensutveckling internt, ett exempel kan vara ett forum där de anställda kan lära sig saker av varandra?

2. Flexibelt arbete 

Den här punkten handlar mest om personlig utveckling men är viktigt i en tid som idag, då flexibelt arbete mer eller mindre är en förutsättning för vissa än en förmån. Det här arbetssättet kräver dock en stor dos tillit mellan arbetsgivare och medarbetare för att det ska fungera optimalt. På det stora hela ger det ett lugn till medarbetare som får möjlighet att själva påverka sina arbetstider, eftersom det kan hjälpa till att minska stress. Hur jobbar ni idag? Om ni som arbetsgivare inte erbjuder den här typen av förmån för dina medarbetare, fundera på om det kan vara ett alternativ. Inom några år kan det till och med vara så att det ses mer som en självklarhet än något annat, vilket i sig är en anledning till att det är viktigt för att attrahera ny kompetens. 

3. Sätt mål och delmål 

Varje medarbetare har ett eget ansvar att jobba mot sin individuella utveckling på företaget. Men för att det ska vara möjligt behöver de få rätt förutsättningar. En sak som är viktig för många av oss är att få kontinuerlig feedback och återkoppling på vårt arbete. Ett tips är därför att tillsammans sätta mål och delmål för medarbetaren. Det gör att personen i fråga vet vad som förväntas av henne, men det gör också att hon tydligt ser vad hon behöver lära sig för att nå sina mål, och om det krävs någon vidare kompetensutveckling för att komma dit. 

En liten bonus:

Det firas allt för lite, vi behöver bli sedda och uppmärksammade, framför allt när vi har lyckats med något bra. Samla personalen och visa att det gemensamma målet är uppfyllt eller att det närmar sig. Det finns många sätt att uppmärksamma framgångar på, den klassiska ringklockan är en bra variant och den kan faktiskt hänga på fler avdelningar än hos säljavdelningen.

Sammanfattning

Utveckling i karriären är viktigt för många av oss. Det finns enkla åtgärder som arbetsgivare kan implementera för att bidra till att personalen växer. När företag kompetensutvecklar sin personal minskar personalomsättningen eftersom de anställda stannar kvar längre på arbetsplatsen. Glöm inte att fira!

Att regelbundet pausa är viktigt för vår återhämtning, både i form av längre ledighet och under arbetsdagen. Men det finns pauser som är mer eller mindre effektiva, i vår guide hittar du flera tips för hur du gör din paus energigivande! 

 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag