Så uppmanar du dina medarbetare till mer rörelse

Det är inte bara kroppen som blir starkare och friskare av motion, vi blir även gladare, piggare och till och med smartare av träning. Men trots alla positiva effekter är vi människor generellt dåliga på att röra på oss. I det här blogginlägget får du några tips på hur du som chef kan uppmana dina anställda till mer rörelse, både under och efter arbetstid.

2011 gjordes en studie där 200 anställda inom Folktandvården i Stockholm deltog, med syftet att ta reda på hur personalen påverkades av träning på arbetstid. Testpersonerna delades upp i tre grupper – på två tandläkarkliniker fick de anställda träna 2,5 timmar i veckan på arbetstid. På två andra kliniker fick de 2,5 timmes förkortad arbetstid i veckan och i den sista testgruppen arbetade personalen på två kliniker på som vanligt. Studien visade på ökad produktivitet hos de som tränade regelbundet och hos de som fick förkortad arbetstid, eftersom de hann med lika mycket som gruppen som fortfarande jobbade 40 timmar i veckan. Resultatet visade även att gruppen som tränade, hade lägre sjukfrånvaro än gruppen som jobbade heltid. Deras sjukfrånvaro ökade istället med 11 procent (!) under testperioden. 

Så blir din paus energigivande – Ladda ner vår guide! 

Oavsett om träningen sker på arbetstid eller inte så har du som arbetsgivare alltså stora vinningar i att din personal rör på sig och är aktiva.

Här är fyra tips på hur du kan uppmana dina anställda till mer rörelse:

1. Friskvårdsbidrag
Det finns ingen lag som säger att alla företag måste ge sina anställda friskvårdsbidrag, men många väljer att göra det eftersom dem är måna om de anställdas hälsa och välmående. Den anställda får vanligtvis en viss summa per år att använda till friskvårdsaktiviteter, vilket kan vara allt från konditionsträning till mindfulness eller viss kroppsvård. Det uppmuntrar medarbetarna att röra på sig samtidigt som de själva får välja vilken aktivitet de föredrar för ökat välmående. 

2. Friskvårdstimme
Allt fler företag har insett hur viktigt det är att röra på sig och erbjuder därför sina anställda en så kallad friskvårdstimme som innebär att de får träna en timme i veckan, på arbetstid. Något som signalerar att du som arbetsgivare är mån om dina anställdas hälsa och att du litar på att de gör sitt jobb även om en timme i veckan försvinner till träning.  

3. Gemensamma träningspass
Sätt upp tider då ni på kontoret tränar tillsammans. Det kan vara en löprunda en morgon, ett lunchpass eller en eftermiddag då ni alla går lite tidigare från jobbet för att hinna träna tillsammans. Många föredrar att träna i grupp och det brukar vara svårare att backa ur när det är någon som väntar på en. Gemensam träning är även en bra aktivitet för att stärka gemenskapen kollegor emellan.  

4. Extra semester genom träning
Det finns några företag som har gått så långt att de infört extra semester till medarbetare som tränar regelbundet. En bra morot både för de som redan tränar att fortsätta hålla i gång, och för de som inte tränar att börja. Ett företag som ganska nyligen har infört detta och redan sett positiva effekter är Mimers AB i Västerås, 3 timmars träning i veckan ger nästan en hel veckas extra semester på ett år. 

Sammanfattning 

Det finns forskning som tydligt påvisar hur farligt det är att vara alltför stillasittande, och ännu mer forskning som handlar om vilka positiva effekter fysisk aktivitet har. Regelbunden fysisk aktivitet ökar välmåendet, sänker sjukfrånvaron och gör oss mer produktiva. Ändå tränar vi alldeles för lite. I det här inlägget får du några tips på hur du som chef kan uppmana dina anställda att röra på sig mer. 

Vill du läsa mer om hur din paus blir energigivande? Ladda ner vår guide! 

 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag