Så leder nöjda medarbetare till nöjdare kunder

Vi spenderar en stor del av våra dagar på arbetet och det är därför oerhört viktigt att vi trivs. Trivsel och välmående på arbetet är en förutsättning för att vi ska lyckas engagera oss och vilja stanna kvar på arbetsplatsen under en längre tid. Men det är inte bara företaget och medarbetarna själva som påverkas positivt av nöjda medarbetare, det gör även kunderna.

Att en nöjd medarbetare gör ett bättre jobb, känns ganska logiskt. En anställd som känner sig behövd och kan identifiera sig med sin arbetsgivare engagerar sig mer per automatik för att få nöjda kunder. Dessutom, en medarbetares positiva inställning och känslor för sin arbetsgivare smittar ofta av sig på kunder som medarbetaren möter. En annan sak som påverkar positivt är att medarbetare som är uppenbart välmående och trivs i sin roll, enklare får kundens förtroende, eftersom kunden troligtvis kommer känna att medarbetaren och företaget hon jobbar på gör ett bra jobb som helhet.

Därför är det viktigt med kundnöjdhet

De flesta är nog överens om att en nöjd och glad kund ger många positiva effekter. Kundnöjdhet är en av förutsättningarna för ett företags förmåga att nå positiva ekonomiska resultat. Idag är det dessutom viktigare än någonsin att ha nöjda kunder eftersom det är så enkelt att hitta konkurrenter i nästan varje bransch. Men utöver att nöjda kunder är mer lojala och långsiktigt bidrar till lönsamhet så leder det i stort sett alltid även till rekommendationer och nya samarbeten. Idag har vi passerat ett skifte där kunder har mer makt än tidigare, på gott och ont. Dagens teknik gör att både dåliga och bra ord sprids fort. Det i sin tur gör att vi pressas till att ständigt erbjuda en ännu bättre kundupplevelse och att kraven på den personal som ska erbjuda detta ökar.

Bra service ger en bra känsla

De flesta av oss vet hur bra det känns när ett företag ger riktigt bra service, känslan kopplas snabbt till företaget och inte enbart specifikt till den individ som erbjöd servicen. Oavsett om det handlar om en ny eller befintlig kund så påverkas relationen av hur medarbetarna mår. Därför är det värdefullt för företag att ha kännedom om vad de kan förändra för att på bästa möjliga sätt nå nöjda medarbetare.

Investeringar i nöjda medarbetare lönar sig i slutändan

Det finns flera undersökningar som visar att lön inte längre är det viktigaste när det kommer till faktorer som gör medarbetare nöjdaIdag handlar det mer om helheten på företaget. Faktorer såsom arbetsmiljö, kollegor, ledarskap och sociala evenemang har fått större betydelse för hur vi trivs på vårt jobb. Att göra plats för en stimulerande miljö eller avsätta tid för gemensamma aktiviteter känns kanske kostsamt, speciellt när lönsamhet är det största fokuset för ledningen. Men det kan vara dags att tänka om. En studie från Handelshögskolan visar att företag som satsar på sina medarbetare och erbjuder bra förmåner når högre lönsamhet än branschgenomsnittet. Och som en liten bonus, när medarbetarna är nöjda, så påverkar det även er employer branding positivt, vilket i sin tur kan attrahera ny kompetens till företaget.

Välmående medarbetare som trivs på jobbet och kan identifiera sig med sin arbetsgivare smittar ofta av sig på kunderna de möter. Därför ger investeringar i nöjd personal fler fördelar än att de själva mår bra och trivs på arbetsplatsen.

Vill du läsa mer om hur kvalitativa pauser under arbetsdagen kan leda till nöjdare medarbetare? 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag