Så kan du som chef minska stressen på arbetet

Stressen på Sveriges arbetsplatser växer sig allt starkare och är idag ett stort problem för många företag. De senaste fem åren har sjukskrivningar på grund av stress ökat markant och idag är det en av de absolut vanligaste anledningarna till sjukskrivning.

Vill du läsa mer hur du gör din paus energigivande? Ladda ner vår guide! 

Som chef kan det vara en svår uppgift att minska stressen hos sina medarbetare, men det finns olika sätt att bidra till ett sundare arbetsklimat.

Fem tips för att hjälpa dig att minska stress på arbetsplatsen

1. Upprätta en mejl- och mobilpolicy

Dagens teknik gör det möjligt för oss att i stor mån jobba var vi vill, när vi vill. Ett arbetssätt som uppskattas av många, men det kan även bli en stor stress när det känns som att du ständigt måste vara tillgänglig. Genom att upprätta en tydlig mejl- och mobilpolicy på företaget blir det enklare för medarbetaren att veta när han eller hon förväntas kunna bli nådd, vilket kan leda till mindre stress för många.

2. Få medarbetarna att ta sina pauser

Återhämtningen som lunchrasten och kortare pauser ger är viktiga för att orka prestera. Stress gör att våra hjärnor tänker sämre än vanligt och i ännu större utsträckning är i behov av återhämtning. Som chef bör du tydliggöra att korta pauser under arbetsdagen är okej. Föregå med gott exempel genom att själv ta din lunchrast och pausa regelbundet. 

3. Sätt stressrelaterade frågor högt upp på agendan

Markera att de stressrelaterade frågorna är viktiga och arbeta aktivt med att upptäcka stress i tid. Ofta är det chefen eller andra kollegor som märker när en medarbetare är väldigt stressad. Bestäm, till exempel, att chefen ska ta ett samtal med den stressade personen i ett tidigt skede, då ökar chansen för att lyckas minska stressen innan det går för långt.

4. Var en förstående och närvarande chef

I många fall handlar det mer om hur du som chef är som person, än vad du gör. Att vara närvarande och förstående är två egenskaper som hamnar högt upp på listan när personer pratar om vad de uppskattar hos en chef. En närvarande chef som gör att medarbetaren känner sig sedd och uppskattad ger inte bara nöjdare medarbetare, det har också en avstressande effekt på många.

5. Hjälp till med prioriteringen

En för hög arbetsbelastning är en vanlig anledning till att många känner sig stressade. Hjälp dina medarbetare att prioritera bland sina arbetsuppgifter. Det kommer att kännas lättare för en stressad kollega när chefen godkänner att en viss arbetsuppgift inte behöver göras på stört, särskilt under en stressig period.

***

I takt med att sjukskrivningarna på grund av stress ökar behöver du som chef jobba aktivt med att minska stressen hos dina medarbetare. I det här blogginlägget ger vi dig fem tips som du kan använda dig av för att minska stressen på arbetet. Vill du få fler tips och lösningar för den energigivande pausen? Ladda ner vår guide!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag