Så kan du hjälpa en medarbetare som mår dåligt 

Alla företag vill ju såklart ha medarbetare som mår bra och trivs på sin arbetsplats. Men i en tid då många känner sig oengaerade och stressade händer det tyvärr att medarbetare mår dåligt. Då är det viktigt att du som chef finns där för din kollega. 

Det kan finnas många anledningar till varför en medarbetare lider av psykisk ohälsa. Kanske är det konflikt- eller stressrelaterat, eller så är det något utanför jobbet som gör att personen inte mår bra.

När det kommer till arbetsmiljö och arbetsuppgifter så är ditt ansvar som chef att se till att dina anställda mår bra. Ju tidigare du upptäcker att en kollega mår dåligt, desto större chans är det att personen blir hjälpt utan att en sjukskrivning behövs. I det här inlägget har vi samlat fyra tips på saker du kan göra om du misstänker att en medarbetare mår dåligt.

Ladda ner vår guide – Så blir din paus energigivande

Bjud in till samtal

För att kunna hjälpa en medarbetare som mår dåligt är det viktigt att uppmärksamma och bjuda in till samtal. Fråga personen hur det står till, och om det finns något du kan göra. Det är viktigt att visa att du bryr dig och vill hjälpa till. Ta reda på vad som ligger bakom medarbetarens ohälsa, kanske är det något som du faktiskt kan påverka och ändra på. Ta en fika med medarbetaren ostört och lyssna, i många fall kan ditt ärliga engagemang även öka medarbetarens förtroende för dig.

Se över vad du kan göra

Beroende på vad anledningen till den psykiska ohälsan är, finns det olika saker du kan göra för att hjälpa till och förändra. Beror det på för hög arbetsbelastning och stress, se över medarbetarens roll, ansvar och uppgifter för att kunna göra eventuella förbättringar. Beror det på konflikter internt, gör nödvändiga åtgärder inom detta. Kanske ligger det utanför din makt att stötta medarbetaren tillbaka till att må bra igen, då är det viktigt att inse dina egna gränser och ta hjälp från annat håll.

Våga be om hjälp

Även om du som chef kanske känner ett stort ansvar för dina medarbetares välmående och hälsa så kan du inte alltid fixa allt. Om problemet till ohälsan hos medarbetaren är för svår eller komplex för dig att lösa, våga be om hjälp. Det kan innebära att låta någon annan internt hjälpa till, eller att be om hjälp utanför organisationen. Om medarbetaren behöver företagshälsovård och psykologhjälp, kan ni tillsammans lägga upp en plan beroende på vilka resurser ni har att utnyttja.

Glöm inte att se över din egen tid och arbetsbelastning

Det är viktigt att du som ansvarig ser över din egen arbetsbelastning och rannsakar dig själv om du är stressad, har för mycket på ditt bord eller mår dåligt på andra sätt. Det kan vara så att du helt enkelt har för mycket att göra för att kunna stötta dina medarbetare och därför missar varningssignaler på ohälsa, hur gärna du än vill hjälpa till. Ofta är det även så att en välmående chef smittar av sig på sina anställda. Så glöm inte bort att själv ta en paus ibland och ta hand om dig själv.

Sammanfattning

Det finns många anledningar till varför en medarbetare mår dåligt på jobbet. Om du misstänker att en kollega inte mår bra är det viktigt att först bjuda in till samtal för att se vad som ligger bakom samt vilka förändringar du kan göra för att hjälpa till. Men det är även viktigt att våga be utomstående om hjälp när det behövs, samt att se över ditt eget välmående och arbetsbelastning.

Vill du läsa mer om hur du kan göra pausen mer energigivande för välmående medarbetare?
Ladda ner vår guide!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag