Så hjälper du medarbetare till en bra balans mellan jobb och fritid

Allra helst skulle vi vilja säga att vi har det perfekta receptet för att alla medarbetare på ert företag alltid ska må bra och ha en perfekt balans mellan jobb och fritid, men tyvärr är det inte så enkelt. För att alla medarbetare på ert företag ska lyckas hitta balans, måste ni jobba tillsammans. Som arbetsgivare är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna.Eftersom alla företag och individer är olika, så kan även de insatser ni behöver göra för att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att skapa en bra balans mellan jobb och privatliv skilja sig åt. Vad var och en behöver för att må så bra som möjligt i sina liv varierar även beroende på i vilket stadie i livet de befinner sig i. Någon som är nyexaminerad och utan barn kan ha helt andra krav för att kunna skapa bra balans än någon i en mer senior roll med småbarn hemma.

Ladda ner vår guide för mer välmående medarbetare – Den energigivande pausen

Men även om alla företag har olika förutsättningar och behöver göra olika insatser finns det några allmänna saker som är bra att tänka på för att dina kollegor ska lyckas så bra som möjligt med att hitta en bra balans för ökat välmående. I det här blogginlägget tar vi upp några av dem och vad du som arbetsgivare behöver tänka på.

Uppmuntra till öppen dialog om arbetssituationen

Kulturen på ett företag bör uppmuntra till att medarbetare berättar hur de mår, speciellt om de mår dåligt, känner sig överarbetade, stressade, eller har någon annan åsikt om sin roll eller arbetssituation som kanske behöver en förändring. Om ni har en kultur som innefattar att alltid ha en öppen dialog så förenklar det mycket för dig som arbetsgivare att se till att alla mår bra, och får rätt förutsättningar för att de ska hitta en tillfredsställande balans mellan jobb och privatliv. Det gör även att ni enklare kan identifiera vad som ligger bakom att en medarbetare inte känner sig helt tillfredsställd, och kan sätta in rätt resurser för att försöka förändra situationen.

Kom överens med dina medarbetare om vad som förväntas

Förväntas medarbetarna att vara tillgängliga dygnet runt eller inte? Vad är förväntningarna i deras roll, känner de att de klarar av sitt arbete på sina schemalagda timmar per vecka? Ni behöver komma överens om vad som ska göras, vilka förväntningarna är, och att uppgifterna känns möjliga att utföra. Det ger medarbetare bättre förutsättningar till att säga nej till sådant som ligger utanför rollen eller förväntningarna om det skulle behövas. Till exempel skulle hon kunna, utan dåligt samvete, skippa att svara i telefon efter en viss tid om det finns en uttalad policy för när hon behöver vara tillgänglig.

Flexibilitet – en del behöver den, en del ogillar den

Det är även bra att på individnivå ta reda på hur dina medarbetare helst lägger upp sitt arbete. Om det är möjligt, kan du låta dem själva bestämma var och när de vill och kan jobba. Det visar att du har förtroende för dina medarbetare, och låter dem själva pussla ihop vardagen med arbetet på de sätt som de själva föredrar. Till exempel så uppskattar många föräldrar ibland flexibiliteten med att kunna jobba hemifrån, medan vissa ogillar att ta med sig arbetet hem. Som sagt, alla är olika och fungerar på olika sätt. Låt därför medarbetarna själva vara med och bestämma vad som passar dem bäst för att trivas och få ihop livspusslet.

Undvik att lägga allt ansvar på en person

Denna punkt gäller främst personer som har lite mer ansvar i företaget, ofta i en chefsroll. Om chefen är sjuk, på semester eller borta på grund av annan anledning så är det sårbart om arbetet är beroendet av den personen. Alla har rätt till sin privata tid, och ska inte behöva bli kontaktad i tid och otid för att företaget stannar upp om hon inte är tillgänglig. För att undvika detta kan det vara bra att ha en ställföreträdande person som kan täcka upp och ta över en del av ansvaret när en chef är tillfälligt borta. Det gör det lättare för alla på företaget att respektera varandras fritid och inte störa de som inte ska bli störda.

Sammanfattning

Att få alla medarbetare att lyckas med att skapa en bra balans mellan jobb och fritid är svårt, och det gäller att du som chef tar reda på vad var och en behöver individuellt för att kunna skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare. Några tips är att uppmuntra till en öppen dialog, komma överens om förväntningar och undvika att allt ansvar ligger endast på en person. Det är även bra att, om möjligt, erbjuda flexibilitet i arbetet till de medarbetare som önskar det.

Vill du veta mer om hur du kan få mer välmående medarbetare? Ladda ner vår guide med tips och råd för hur du kan göra pausen mer energigivande på kontoret.

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag