Så får du välmående medarbetare

Utan anställda kan ett företag varken växa, utvecklas eller expandera. Att medarbetarna på ett företag är dess viktigaste resurs håller därför nog de flesta med om. Men det kan vara stora skillnader på prestation och resultat, beroende på hur personalen mår.

Nöjda och glada medarbetare som känner sig uppskattade, inkluderade och motiverade kommer att göra ett bättre jobb och därför ge företaget ett bättre resultat i slutändan. Men det ger inte bara finansiella fördelar, utan blir även en trygghet för företaget på så vis att det blir lättare att planera verksamheten framåt när du som chef inte behöver oroa dig för de avbrott som uppstår när en person försvinner.

De som istället känner sig missnöjda och inte trivs gör normalt ett sämre jobb. En vanlig anledning till missnöje är att relationen till den närmsta chefen är dålig. När kommunikationen brister mellan chef och medarbetare kan den anställda känna sig förbisedd och exkluderad. En annan vanlig anledning till att personer inte trivs på jobbet kan vara stress, något som kan påverka både motivation, prestation och arbetsglädje negativt.

Här är tre tips på hur du som chef kan jobba för mer välmående medarbetare:

1. Tillvarata personalens kompetens
Två saker som är viktigt för många för att trivas på jobbet är att deras kompetens tillvaratas och att de får möjlighet att utvecklas. Vi människor gillar generellt att lära oss nya saker och personer som får utlopp för sin kreativitet brukar oftast känna ett högre välbefinnande i sitt jobb. Detta enligt en undersökning som fackförbundet Jusek har gjort där de har frågat 2 000 akademiker och tjänstemän om hur de uppfattar sitt välbefinnande på arbetet. Genom att se sina medarbetares kompetenser och ge dem ett större ansvar i sitt arbete kommer medarbetaren att känna sig sedd och värdefull för företaget. Det kan även öka känslan av att chefen har ett stort förtroende för sin personal.

2. Skapa en bra balans mellan aktivitet och återhämtning
Genom att skapa en tydlig pauskultur på arbetsplatsen kommer medarbetarna bli bättre på att faktiskt prioritera sina pauser. Uppmuntra dem till att både ta sina längre raster och korta pauser under dagen, oavsett om det är stressiga tider eller inte (det är egentligen då återhämtningen behövs som mest). De personer som har en bra balans mellan aktivitet och återhämtning har generellt ett högre välbefinnande på arbetet. Gemensamma pauser har dessutom fler fördelar än så, det ger både medarbetarna en chans att öka gemenskapen och är ett bra tillfälle till spontana kunskapsutbyten.

3. Var en närvarande och förstående chef
Ofta handlar det mer om hur du som chef är som person än vad du faktiskt gör. Genom att vara en närvarande och förstående chef och ta sig tid för medarbetarna visar du att du bryr dig, vilket kan få din personal att känna sig uppskattad och sedd. Undersökningen från Jusek visar även att de medarbetare som har chefer som tar sig tiden att vara ett löpande stöd i det dagliga arbetet, även känner ett högre välbefinnande på jobbet. En del i det stödet bör vara tydliga förväntningar och feedback, eftersom att det är vanligt att medarbetare känner sig osäkra på vad som förväntas av dem i arbetet.

Sammanfattning

De anställda på ett företag är dess viktigaste tillgång och hur medarbetarna mår har stor inverkan på företaget och dess resultat. Nöjda personer som känner en hög arbetsglädje och motivation gör generellt ett bättre jobb. Därför vinner du som chef på att alltid sträva efter att ha välmående medarbetare.

Vill du läsa mer om hur du kan göra era pauser mer energigivande? Ladda ner vår guide!

Författare:

Mer läsning

Billiga och nyttiga mellanmål i Convinibutiken

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

JURA espressomaskin till företag