Så fångar du och håller kvar de yngre medarbetarna

Rekryterar du fler och fler nya medarbetare som tillhör generation y respektive generation z? Då kan det vara bra att ha koll på hur den så kallade luststyrda generationen funkar. Två personer som har goda idéer om hur du fångar och håller kvar yngre medarbetare är Christina Stielli, populär föreläsare inom arbetsglädje och Emelie Fågelstedt, en av grundarna till organisationen Svenska Nomader.

De yngre medarbetarna blir fler och fler ute på våra arbetsplatser. År 2020, det vill säga nästa år, beräknas hälften av den globala arbetskraften vara född mellan 1980 och 2000.

Här kommer några konkreta tips på hur du kan lyckas attrahera och behålla potentiella nya medarbetare som tillhör den yngre generationen.

Använd plattformar där målgruppen finns

Enligt rekryteringsbyrån Wise Professionals finns det några viktiga faktorer som kan bidra till en lyckad rekrytering av yngre medarbetare. Framförallt bör du lägga ditt fokus på att hitta ambassadörer på ditt företag som kan hjälpa dig att sprida er härliga företagskultur. Se dessutom till att finnas på de plattformar där generation y och z-personer vistas och se vad som får dem att engagera sig. Att vara lyhörd för dina potentiella nya adepters behov och drivkrafter är alltså centralt.christinastielli

Var lyhörd i ditt ledarskap

– Om vi inte är lyhörda för och har koll på att våra medarbetare trivs, riskerar vi att de väljer en annan arbetsgivare, menar även Christina Stielli, expert på arbetsglädje.

Enligt Christina går vi dessutom mot en utveckling där du som chef behöver vara otroligt mycket skickligare på att leda. Anledningen till det är att den generation som numera är aktiv på arbetsmarknaden är luststyrd. Det innebär att de yngre medarbetarna i högre grad väljer ett jobb där de känner att de trivs och gör gott. Därför är det ännu viktigare att vara lyhörd för sin personal.

– En chef måste veta när han eller hon behöver använda sina chefs- respektive ledaregenskaper, menar Christina Stielli.

YouGovs studie ”Preferenser & drivkrafter i yrkeslivet” är framtagen på uppdrag av Christina Stielli. I studien listas vilka beteenden som medarbetare stör sig mest på. Mer om egenskaper som en chef bör undvika för att lyckas i sin roll kan du läsa i det här inlägget.

Erbjud flexibla arbetsformer

Att erbjuda mer flexibla arbetsformer är ytterligare något som ofta förespråkas. Den digitala nomaden Emelie Fågelstedt, är övertygad om att det är en viktig faktor:

– Jag tror att arbetsgivare framåt har mycket att tjäna på att erbjuda mer flexibla arbetsformer. När fler väljer att jobba mer platsoberoende kan det annars bli svårt att fortsätta attrahera den kompetens man söker. Dessutom visar många studier att människor som har möjlighet att jobba på distans blir mer produktiva, och dessutom väljer att stanna längre hos samma arbetsgivare för att de uppskattar den tillit och flexibilitet som tillåts.

Allt fler människor väljer att arbeta som digitala nomader idag. Emelie nämner digitaliseringen och den sociala acceptansen som två tydliga orsaker till det. Vad är en digital nomad? Och vad gör en giggare? Mer om det kan du läsa i det här inlägget.

emelie-fagelstedt-1440x600

***

Arbetsgivare som vill fånga talanger på dagens arbetsmarknad behöver vara lyhörda gentemot sin personal. Dessutom behöver arbetsgivaren kunna erbjuda både frihet och möjlighet för medarbetaren att ha en bra balans mellan jobb och privatliv. Pauser är viktigt för att orka med tuffa arbetsdagar, speciellt i stressiga situationer. Ladda ner vår rapport och få en rad smarta tips!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag