Så blir du en attraktiv arbetsgivare

Idag är Employer Branding viktigare än någonsin. Konkurrensen om talangerna är tuff, att sikta mot att upplevas som en attraktiv arbetsgivare bör därför ligga högt upp agendan för många företag.

För många medarbetare idag är det inte längre lönen eller titeln som är viktigast i valet av nytt jobb. Enligt en undersökning är det en bra chef som toppar listan av vad som är viktigast i valet av arbetsgivare, följt av trevliga arbetskollegor och bra stämning. Samma undersökning visar att flexibla arbetstider och möjligheten att själv påverka var du jobbar också är viktigt, samt goda utvecklingsmöjligheter.

Det finns alltså en hel del utöver att erbjuda en spännande roll med förmånlig lön som spelar in för att behålla och rekrytera nya medarbetare. I det här blogginlägget har vi samlat fyra tips på faktorer att tänka på för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Arbetsplatskulturen är viktig

Kulturen på ditt företag är inte bara viktig för att sätta de normer, regler och beteenden för hur anställda verkar mot varandra och mot kunder. Kulturen spelar även en allt större roll för att lyckas behålla och rekrytera nya medarbetare. Det kan vara ett svårt arbete, men att se till att den finns och tydligt kommuniceras utåt samt passar de personer ni vill attrahera och behålla, bör ses som en grundregel. 90 procent av medarbetare födda på 80-talet och därefter tycker även att det är viktigt med företag som tar ställning i samhällsfrågor och vill i större grad kunna identifiera sig med företagets värderingar. 

Möjligheterna till utveckling

För många ses inte jobbet längre som ett “måste”, utan mer som något som ska vara utvecklande och roligt. Numera handlar det om utveckling, både när det gäller kompetens men även på ett personligt plan, vi vill kunna växa som personer även på arbetet. Att erbjuda dina medarbetare möjlighet till både person- och kompetensutveckling gynnar dig som arbetsgivare. De företag som hjälper sina anställda att växa, är de företag som talanger ofta söker sig till och tenderar att stanna längre på.

Erbjud flexibilitet i arbetsplats och tid

Som ovan nämnt är möjligheten till flexibilitet i arbetstid och arbetsplats attraktivt för många. Tekniken av idag möjliggör dessutom ett flexibelt arbete på ett helt annat sätt än tidigare. Vi människor vill i allt större grad kunna påverka vårt sätt att arbeta för att lättare kunna planera vårt privatliv, och skapa en bättre balans.

Men även om tekniken är fantastisk och möjligheterna till flexibelt arbete är stora så kan dagens ständiga uppkoppling även vara en utmaning för vissa. Utan regelbundna pauser får inte hjärnan sin återhämtning, vilket kan orsaka stress hos medarbetare. Så även om ditt företag erbjuder flexibilitet, var noga med att även tydliggöra vikten av att koppla bort och koppla av ibland.

Era medarbetare som viktiga ambassadörer

När en medarbetare trivs på sitt arbete, berättar han eller hon ofta det vidare till sitt nätverk och på så sätt sprids ordet vidare. När du har medarbetare som känner arbetsglädje, trivs och mår bra på jobbet smittar det av sig på omgivningen, och fler kommer lockas till företaget. Även sociala medier kan vara en bra kanal för att kommunicera er arbetsplatskultur. En idé kan vara att låta en medarbetare under en veckas tid “ta över” företagets sociala kanaler och berätta om sin arbetsvardag. 

Sammanfattning

Det finns många faktorer som påverkar hur attraktiv en arbetsgivare uppfattas. Kriterier som ses som väldigt viktiga är en arbetsplatskultur som stämmer överens med den målgrupp du vill attrahera, möjligheter till utveckling och flexibla arbetsvillkor. Om du har välmående medarbetare, smittar det även av sig på omgivningen, och kan locka fler talanger.

Pausen är ett sätt att få mer välmående medarbetare. Vill du veta mer om hur din paus blir energigivande? Ladda ner vår guide!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag