Mindre stillasittande ger friskare arbetsplatser

Idag vet vi att rörelse och variation på arbetet är viktigt och tätt sammankopplat med ergonomi. Vi människor sitter allt mer stilla, vilket är en hälsorisk som idag gäckar många arbetsgivare runt om i världen. Även forskare varnar för hälsorisken som kopplas till för mycket stillasittande. Därför är det viktigt att som arbetsgivare aktivt jobbar för en bra arbetsmiljö som ger medarbetarna rätt förutsättningar för att de ska hålla sig friskare. 

En ergonomisk arbetsplats behöver inte nödvändigtvis inkludera maskiner eller de senaste avancerade kontorsstolarna. Det krävs inte heller flera vilorum eller dyra massagestolar på arbetsplatsen. Att avlasta kroppen och arbeta i olika positioner som inte skadar den räcker en bit på vägen. Men det är också viktigt att bryta stillasittandet, antingen genom att sträcka på sig, ta en kort promenad till kaffemaskinen eller att stå upp och arbeta en stund. Även om du är aktiv och tränar några gånger i veckan så kompenserar det tyvärr inte flera timmars stillasittande under arbetsdagen. Små insatser under dagarna gör stor skillnad, därför är det viktigt att inte glömma bort dem. Enkla saker som att röra sig mer, variera sin position under arbetsdagen och bryta stillasittandet då och då gör att vi kommer en bra bit på vägen mot en friskare arbetsplats.

Många risker kopplat till stillasittande

I takt med att fler och fler arbetsuppgifter blir automatiserade ökar antalet stillasittande arbetsuppgifter. Det i sin tur sänker hälsan hos oss människor. Våra kroppar är utformade för ett liv i rörelse och när vi inte rör på oss riskerar vi att bli sjukare enligt flera undersökningar. 

När vi jobbar vid en dator är det vanligt att vi sitter stilla lite längre än vad som egentligen är bra. Det är såklart inte livsfarligt att sitta ner men när det händer dag efter dag, vecka efter vecka så får det konsekvenser för kroppen i längden. Enligt folkhälsomyndigheten riskerar människor som sitter ner allt för mycket en ökad risk för sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och diabetes.

Vanliga anledningar till sjukfrånvaro

Ryggbesvär, stelhet och smärta i händer, armar, skuldror och nacke utgör en stor del av sjukfrånvaron på Sveriges arbetsplatser. Det kostar arbetsgivare och samhället generellt stora summor när medarbetarnas hälsa sjunker och personalen tvingas sjukskriva sig. Om en stor del av personalen upplever dessa problem är det kanske dags att analysera vad det beror på och vad som kan förebyggas, ofta är det inga stora förändringar som krävs. 

Det säger arbetsmiljölagen

När vi däremot bryter vårt stillasittande påverkas kroppen positivt – kreativiteten, humöret och känslan av att piggna till ökar. Vi kan fokusera bättre och gör därför ett bättre jobb. Vi blir gladare och, i längden – friskare. Dessutom säger arbetsmiljölagen att arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är alltså skyldig till att jobba proaktivt för en bra hälsa hos personalen, kopplat till arbetet.

Sammanfattning

Vi människor jobbar allt mer stillasittande. Samtidigt visar forskning att det medför en hälsorisk hos medarbetarna. Men det går att motverka detta genom att ge medarbetarna rätt förutsättningar för en friskare arbetsdag. Ergonomiska verktyg är nyckeln till friskare personal och arbetsmiljölagen säger att förebyggande arbete ska utföras för att motverka ohälsa på jobbet.

Vill du läsa mer om varför den effektiva pausen är vägen till nöjda medarbetare?

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag