Medarbetarskapet i fokus på framtidens arbetsplats

Ledarskapet sägs många gånger vara nyckeln till ett framgångsrikt och attraktivt företag. Ledarskap i all ära, men det är inte det enda som behövs. Åtminstone inte om vi frågar Ami Hemviken, beteendevetaren som sadlade om till föreläsare och nyligen nominerades till Årets talare 2019.

Ami lyfter fram engagemanget bland medarbetarna som en oerhört viktig faktor för att ett företag ska gå mot succésiffror – och samtidigt ha välmående medarbetare. Här framhåller hon vikten av att inte fastna i det teoretiska och börja rabbla strategidokument, utan att det faktiskt handlar om att skrida till verket med faktiska handlingar:

– Engagemanget bygger på saker vi gör! Det är en sak att kunna och veta någonting – det är en annan att verkligen utföra. Det handlar om beteenden och rutiner som främjar vår upplevelse. Vi behöver walk the talk!

Så blir du en attraktiv arbetsgivare

Enligt Ami blir det allt viktigare för företag att skapa förutsättningar för en god trivsel. Hon menar att den yngre generationen aktivt efterfrågar en arbetsgivare som delar samma grundläggande värderingar och är mycket måna om de så kallade mjuka värdena på arbetsplatsen.

Ska du rekrytera medarbetare som tillhör millenials och generation z? Här får du tips på hur du kan tänka för att attrahera den yngre generationen.

– Vill du vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste du verkligen jobba med kulturen. Det är vetenskapligt bevisat att företag som fokuserar mer på kultur är mer lönsamma och effektiva, berättar Ami.

En god kommunikation mellan kollegorna bidrar också till arbetsglädjen – hur du säger saker är minst lika viktigt som vad du säger.

Kulturarbete har flera beståndsdelar       

– De flesta företag jag möter verkar försöka jobba med kulturen. Ofta utmynnar det att vi samlas kring gemensamma evenemang.

Ami menar att kulturarbete på företag har flera beståndsdelar, bland annat handlar det om evenemang och mikrohandlingar.

Eventen behövs för att stärka vi-känslan. Det räcker alltså inte med konferenser, teambuilding och kickoff-aktiviteter vid enstaka tillfällen per år. Att uppleva stolthet och meningsfullhet tillsammans som företag är tydliga incitament för att berätta om företagets story.

Dessutom berättar Ami, att vi har större och större krav på uppföljningen av de företagsaktiviteter vi medverkar på:

– Vi vill gärna få något konkret att sluta upp kring. Exempelvis vill vi att aktiviteten ska ta avstamp i något att börja arbeta med, och ännu hellre resultera i något konkret att fokusera på för framtiden.

Det gäller specifikt de frågor som är kopplade till ett företags värderingsarbete och hur vi ska uppträda på arbetsplatsen:

– Det blir lätt abstrakt och svårt. Exempelvis är det vanligt att vi tar upp att vi ska vara omtänksamma mot varandra. Vad innebär det egentligen? Ibland blir det tydligare att statuera exempel på hur vi inte ska jobba för att visa på beteenden som stämmer överens med vår värdegrund och vår kultur på jobbet.

Mikrohandlingar behöver vara konkreta

Något som bygger en stor del av kulturen är de så kallade mikrohandlingarna – de små saker vi gör mot och med varandra i vardagen. Det kan exempelvis vara hur, eller ens att vi hejar på varandra, hämtar en kopp kaffe till någon, vilken jargong vi har, hur hjälpsamma vi är – i smått och stort. Det är bra att prata om dessa mikrohandlingar och om vad som gör oss glada.

Behöver du tips på mikrohandlingar i vardagen? I vårt blogginlägg Förbättra dina medarbetares arbetsdagar – gör så här! får du konkreta råd.

– Kultur ska svara på hur vi jobbar – uppmuntran, humor och gemenskap betyder mer än du tror. Och ibland handlar det faktiskt bara om att våga bjuda på sig själv eller andas djupt för att kunna fatta rätt beslut, avslutar Ami Hemviken.

***

Upplevelsen av ett starkt medarbetarskap på arbetsplatsen är viktig på flera sätt. Det stärker teamkänslan, främjar ett sundare arbetsklimat och är ett bra verktyg för att attrahera ny kompetens. En positiv arbetsplatskultur med effektiva pauser skapar bättre förutsättningar för en starkare gemenskap bland de anställda. Mer om varför pauser bidrar till att stärka gemenskapen hos personalen – ladda ner vår rapport ”Den effektiva pausen” och få en rad smarta tips!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag