Finns det ett virus i ditt arbetslag?

Idag vet vi att arbetslaget och samarbetet är viktigare än någonsin. Det var länge sedan beslut fattades vid ett direktörsbord varpå någon pekade med hela handen och beslutet effektuerades av medarbetare och undersåtar. Varje organisation behöver lagarbete, så kallat teamwork, för att fungera och arbetslag behöver samarbeta, anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld och vara mer proaktiva än förut.

Ett virus i arbetslaget kan vara förödande, en medarbetare som sprider en giftig stämning genom ett agerande som med stor sannolikhet kan sänka ett högpresterande team. 

De vanligaste och mest skadliga virus som man kan se i ett arbetslag är:

  • Prat bakom ryggen på andra
  • Skuldbeläggande och kritik utan att vända sig till den det berör
  • Att var överens om vad som ska göras men inte följa eller genomföra gemensamt fattade beslut
  • Undanhålla information
  • Underminera kollegor
  • Fokus på endast sin egen agenda och mål, inte arbetslagets eller arbetsgivarens mål

Trispective Group har genom studier tittat på hur olika team presterar. Sedan tidigare har man vetat att team med ett gott samarbetsklimat och lojala medarbetare presterar bättre och att team med ett sämre klimat och med illojala medarbetare och i värsta fall sabotörer, presterar sämre. Men att skillnaden var så stor fick man klart för sig i den senaste studien som genomfördes 2017.

En enda sabotör kan rasera allt

Ett team med lojala medarbetare är nära 300 gånger så effektiva när det kommer till att diskutera problem och fatta beslut, än den grupp som man kallar för ”Saboteur Teams”. Ett ”Loyalist Team” jobbar tillsammans, ber gärna varandra om hjälp, arbetar för att skapa och bibehålla förtroende i gruppen och misstror inte varandra. I studien kunde man också fastslå det man tidigare bara kunnat ana, att en enda sabotör – ett enda virus – är allt som behövs för att rasera en högpresterande arbetsgrupp.

Ett medarbetarvirus är farligt för att personen skapar onödigt drama och distraktion. Den positiva energin och motivationen försvinner lätt eftersom medarbetare i arbetslaget får fullt upp med att ha koll på vad som sägs bakom deras ryggar, istället för att vara produktiva och ärliga i mötet med varandra.

Dessutom smittar beteenden och mentala tillstånd av sig tack vare, eller på grund av, våra så kallade “negativity bias”. Det vill säga faktumet att våra hjärnor ger större utrymme för det negativa än det positiva.

Konkreta tips till dig som chef

Som ledare är det uppenbart vad som behöver göras. Situationen i arbetslaget måste uppmärksammas och den som agerar destruktivt och efter en egen agenda behöver konfronteras. Oavsett om den personen besitter en obetalbar erfarenhet, har en hög standard i andra grupper, är fantastisk i sin egen produktivitet och tidigare har visat goda resultat, måste ledaren ta ansvar för att det ändå är en person som saboterar för ett team som behöver prestera på topp.

Så här kan du som chef lyfta problemet: 

  • Avsätt tid för ett ärligt och rakt samtal med personen ifråga. Tro inte att den här personen en dag kommer att vakna och förändra sitt beteende. Det hänger på ledaren att styra om och göra det snarast. Fokusera på sak och inte person, berätta hur resultatet påverkas av personens agerande. Det kan vara någonting som personen ifråga inte själv ser.
  • Visa tydligt vilken kultur du vill ska råda i arbetslaget. Föregå med ett gott exempel.
  • Sammankalla till ett möte med hela ditt team för att tillsammans gå igenom arbetsklimat och mål.
  • Ta ansvar för dig själv. Gör inte det destruktiva beteendet till en personlig vendetta. Vi kan bara göra så mycket för att förändra en annan individs beteende, upplysa, konfrontera, informera. Går inte det har du gjort allt du kan göra. Ta hjälp av HR eller din närmaste chef!

Källa: Trispective Group

//Christina Stielli

***

Vill du få ännu fler tips på hur du kan skapa välmående arbetsplatser? I vår guide har vi samlat en rad konkreta tips på hur ni på din arbetsplats kan få in de viktiga pauserna under arbetsdagen. Vår hjärna behöver nämligen regelbunden återhämtning för att fungera optimalt. Ladda ner det spännande materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag