Experten: Så ökar du medarbetarnas engagemang

Som chef har du en avgörande roll i skapandet av engagerade och motiverade medarbetare. Nyckel för att lyckas som ledare handlar i grunden om att tillgodose sina medarbetares grundläggande psykologiska behov.

Här ger engagemangsexperten Johan Book, verksam inom Hej Engagemang, en rad konkreta tips kring hur ett bra ledarskap bör se ut.

Johan_Book

Tipsen handlar om att skapa motivation – något som enligt forskare är det som får oss att göra saker passionerat och uthålligt. 

Vi människor har tre psykologiska behov som behöver bli tillfredsställda för att skapa förutsättningar för motivation. Det handlar om; kompetens, autonomi (självstyre) och samhörighet. 

Här ger Johan Book sina bästa tips kring hur en chef kan främja de tre viktiga behoven.

Så kan chefen främja:

Kompetens

– Var tydlig med att du har höga förväntningar på dina medarbetare. 
– Se till att de har tydliga, engagerande och rejält utmanande mål. Det ska verkligen krävas en ansträngning att nå dem.
– Se till att dina medarbetare har både kunskap, resurser, mandat och material för att lyckas nå sina mål.
– Ge medarbetaren kontinuerlig och konkret feedback som lutar sig på era gemensamt uppsatta mål.
– Uppmärksamma slitet, inte bara resultatet.
– Uppmuntra en betydligt större del än vad du tillrättavisar.
– Se till att det är okej att misslyckas men se till att ni gemensamt lär er av misstagen.
– Uppmuntra dina medarbetares utveckling och låt dem vara med och bestämma hur det ska ske. 

Autonomi

– Syfte, syfte, syfte! Se till att ni har ett tydligt, positivt och attraktivt “för vem och varför ska ni göra och uppnå vad” som ledstjärna i ert arbete. 
– Erbjud så mycket självstyre det går (och som tas emot positivt).
– Uppmuntra dina medarbetare att ta egna initiativ till förbättringar.
– Sopa inte medarbetarnas upplevda problem och åsikter under mattan. Det är gratis organisationsutveckling, omfamna dem.
– Sätt dig alltid in i medarbetarens situation innan du kommer med dina synpunkter.
– Ta emot kritik och synpunkter med nyfikenhet, inte med taggarna utåt eller sårat hjärta på grund av prestigeförlust. 

Samhörighet

– Var en schysst chef och människa.
– Ta dig tid att umgås med dina medarbetare och visa att du gillar dem. 
– Lyssna på riktigt när dina medarbetare vill prata, du behöver inte komma med alla lösningar. De vill kanske bara att du lyssnar på dem. Lyssna för att förstå. 
– Visa uppskattning för person, inte bara prestation. 
– Visa omtanke och tacksamhet.
– Leta inte syndabockar. Visa att du kommer att stå upp för dina medarbetare, oavsett hur hårt det än blåser, oavsett om det blåser uppifrån eller från sidan. 

Och… glöm inte den viktiga uppföljningen

Den sista pusselbiten handlar om att införa återkommande och relevanta uppföljningar med respektive medarbetare. Enligt Gallups globala undersökning anser endast 14 procent av de tillfrågade att det arbetsplatsen mäter och följer upp inspirerar till förbättringar i det dagliga arbetet. Johan Book poängterar vikten av att följa upp och återkoppla kring slitet. Det vill säga det som ligger medarbetarna närmast; process-, prestations- och läromålen. Görs detta på rätt sätt kan produktiviteten öka i snitt med hela 25 procent visar forskning.

Så här bör uppföljningen se ut:

1. Vad var målet?
2. Vad blev resultatet?
3. Vad gjorde vi bra? Varför?
4. Vad gjorde vi mindre bra och hur förbättrar vi detta?

Rekommendationen är att hålla ett uppföljningsmöte var 3-4 vecka. 

– Inom det här området fallerar det ofta inom många företag och det finns en enorm utvecklingspotential, sammanfattar Johan Book. 

Källa: Boken Ledarutmaningen – att planera är silver, göra är guld av Johan Book.

***

Att som chef få medarbetarna att känna sig motiverade och engagerade i sina arbetsuppgifter är en viktig del i skapandet av en välmående arbetsplats. En annan viktig faktor i detta arbete handlar om att skapa förutsättningar så att personalen inte glömmer bort att pausa under arbetsdagen – något vi alla behöver för att fungera optimalt. I vår guide har vi samlat en rad tips på hur du och dina kollegor kan bli bättre på att ta en paus från skrivbordet. Guiden laddar du ner gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag