Experten: Så kan företag jobba för att motverka stress

Det är ingen hemlighet att stress idag är ett stort problem ute på våra arbetsplatser och att siffrorna dessutom ökar i många undersökningar. Samtidigt får fler och fler företag upp ögonen för problemen och försöker hitta nya vägar för att förebygga stress bland sina medarbetare.

För visst finns det arbetssätt som motverkar den negativa trenden. Här ger Caroline Wiklund, coach- och stresspedagog på Unionen, sina bästa tips till företagsledare och chefer.

carolinewiklund-1-1

1. Hitta kvalitativa samtal

“Oavsett om du jobbar på ett stort eller litet företag så är en nyckelfaktor för att motverka stress – en god dialog. Både mellan chef och medarbetare, men också mellan medarbetare sinsemellan. En enkel fråga som “Hur mår du? eller “Hur går det med x uppgiften? eller “Vad synd att du inte hinner följa med på lunch längre, vad kan det bero på? kan göra stor skillnad. En annan del i en bra dialog handlar om att ge och ta emot feedback. Är en person stressad så kan den egna förmågan att själv se och reflektera rubbas, vilket gör att personen då “springer” ännu snabbare. När de väl till slut stannar upp så är risken stor att de tappar kontrollen helt. Här har du som chef det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och för att skapa förutsättningar och uppmuntra till samtal och feedback”.

2. Hitta ett bra mätinstrument 

“En bra tumregel är att ha en djupgående medarbetarundersökning två gånger per år och att arbetsgivaren, HR och arbetsmiljöombud lägger tid på att grundligt följa upp resultatet. Sedan kan företag till exempel även använda sig av appar för att regelbundet ta tempen på verksamheten. Hos oss på Unionen jobbar vi med ett verktyg som heter HealthWatch som har utvecklats av forskare vid Karolinska universitetssjukhuset. Här får alla medarbetare varje vecka skatta sig själva gällande sömn, effektivitet, socialt liv osv. Genom detta kan arbetsgivaren följa hur läget förändras över tid, på gruppnivå. Det ger ett bra underlag att arbeta med”.

3. Jobba systematiskt med arbetsmiljön året om

“Arbetsmiljön är inte ett område som ett företag bara kan göra punktinsatser kring, det är något som vi ständigt måste arbeta med. Här är det viktigt att bygga upp en struktur kring hur vi som arbetsgivare tillsammans med vårt arbetsmiljöombud, HR och våra chefer kan jobba proaktivt och ta fram processer för hur olika typer av frågor utreds, åtgärdas och följs upp. Även i det här arbetet är någon form av mätinstrument bra för att fånga upp eventuell problematik i verksamheten”.

4. Låt feedback bli en naturlig del av mötet

“Om ni vill förbättra feedbackkulturen på arbetsplatsen är ett bra tips att införa en feedbackpunkt på avdelningsmötet, förslagsvis i slutet. Det ger arbetsgruppen en chans att tycka till om vad som funkat bra under mötet, om ni haft ett gott samtal men också lyfta om något inte funkade så bra. Som chef är det också viktigt att fundera över; hur kommunicerar jag till mina medarbetare kring feedback gällande mitt ledarskap och hur bidrar jag till en trygg miljö. Det handlar om att rannsaka sig själv lite grann.”

5. Se över riktlinjer och policys

“Unionens årliga Stressbarometer visar att den vanligaste orsaken till stress på jobbet är för hög arbetsbelastning. Här är det viktigt att se över riktlinjer och policys kring exempelvis tillgänglighet på er arbetsplats. Ska exempelvis en chef kunna mejla sent på fredagskvällen och förvänta sig ett svar. Sätt er ner tillsammans med medarbetarna och bestäm vilka spelregler som gäller.”

6. Öka din kunskap om verksamheten

“Gå till botten med varför medarbetarna känner stress och frustration. Vi står till exempel mitt i en digitaliseringsprocess där allt fler tjänster och funktioner styrs av AI och automatiseras, men vad innebär det i praktiken? Och om arbetsbelastningen till exempel är hög, involvera och gör personalen delaktig, gå längst ner i verksamheten, lyssna och ställ frågor. Vilka är utmaningarna? En nyckelfaktor för att lyckas motverka stress är att öka sin kunskap om den organisatoriska- och den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen och skapa förutsättningar utifrån dem.”

***

Att hitta vägar för att motverka stress är en av de största utmaningarna för företag idag. En del i skapandet av en välmående arbetsplats handlar om att främja en pauskultur så medarbetarna under dagen får chans till den viktiga återhämtningen. I vår guide “Så blir din paus energigivande” har vi samlat en rad konkreta tips kring hur ni kan få till de där pauserna under arbetsdagen. Du laddar ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag