Egenskaper som en chef bör undvika för att lyckas i sin roll

Talesättet ”du byter inte arbetsplats, du byter chef” är vanligt förekommande i samband med att vi går vidare till ett annat jobb. Som chef har du tveklöst ett stort ansvar för att skapa trivsel och välmående på din arbetsplats, och det finns vissa beteenden som du därför bör undvika för att lyckas i din roll. I YouGovs spännande studie ”Preferenser & drivkrafter i yrkeslivet” listas de beteenden som svenskarna stör sig mest på hos sin chef.

Konflikträdsla och stort kontrollbehov är två faktorer som inte helt oväntat toppar listan. Just konflikträdsla är en egenskap som varannan svensk stör sig på. Men hur ska chefer tänka kring sitt chefs- och ledarskap?

christina-stielliChristina Stielli, populär föreläsare och tillika beställare av studien, fastslår med eftertryck i rösten att ledarskapet måste tas på mycket större allvar och att det behövs fler kompetenta chefer och ledare som förstår vad ledarskap handlar om. Samtidigt menar Christina att det är en väsentlig skillnad mellan att vara chef och att vara ledare:

Dessa två handlingssätt kompletterar varandra. Att organisera och bemanna är något du gör som chef, medan en ledare är en sådan som skapar motivation och stakar ut en gemensam väg, tillsammans med sina medarbetare.

Hon fortsätter:
Det finns många chefer som behöver bli bättre på att leda. Ledarskap handlar om två saker – relation och kommunikation.

Christina Stielli framhåller att ledaregenskapen inte är något som kommer med modersmjölken. En framgångsrik chef har en stark vilja att ständigt utvecklas i sin ledarroll. Ledarskapsutveckling ser Stielli som central, eftersom människor i högre utsträckning väljer arbetsplats efter helt andra premisser än tidigare. Balans, trivsel och flexibilitet är tre exempel på vad anställda värdesätter på sin arbetsplats. Om du är i färd med att rekrytera nya medarbetare som är millennials eller tillhör generation z kan du läsa det här inlägget.

Motivation föder motivation

I studien framkommer också att flera upplever otydliga riktlinjer och passivitet, som några av de mest negativa egenskaperna hos en chef. Vad kan chefen göra för att inte hamna i passivitetsfällan?

Kom ihåg att det är din personal som avgör om du är en bra chef eller inte – det är därför viktigt att lyssna på dina medarbetare. För att utvecklas som chef och ledare – sluta aldrig att utbilda dig – ta hjälp av din chef för att får rätt verktyg. Och råkar du vara chef högst uppe på toppen? Ja, då är det extra viktigt med självinsikt och att känna motivation i ditt ledarskap. Om du själv inte är motiverad kommer du inte att kunna motivera andra människor.

Ledarskapsexperten Johan Book lyfter fram tre viktiga områden att fokusera på för att se till de psykologiska behov som dina medarbetare har. Det är nyckeln till en lycklig arbetsplats.

I YouGovs studie presenteras också vad som verkligen får oss att vilja stanna kvar på en och samma arbetsplats år efter år.

Hela listan! Egenskaper hos en chef som vi stör oss på

Konflikträdsla – 50 procent
Inte tillräckligt kompetent – 46 procent
Kontrollerar onödigt mycket – 42 procent
Ger inte tydliga ramar – 41 procent
Passivitet och lathet – 40 procent
Har aldrig tid för det jag behöver hjälp med – 21 procent
Stör mig inte alls – 7 procent
Inget av ovanstående men stör mig på annat – 7 procent

Källa: YouGovs undersökning genomfördes i februari 2019 på uppdrag av Stielli Kommunikation. Materialet bygger på svar från cirka 1 300 personer som fått rangordna olika beteenden.

***

Den sociala atmosfären på arbetsplatsen spelar en stor roll. Vill du få ännu mer inspiration kring hur ni kan skapa större välmående på din arbetsplats? I vår guide “Så blir din paus energigivande” har vi samlat en rad konkreta tips. Ladda ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag