Därför behövs en tydlig arbetsplatskultur

På vissa företag känns det nästan som att det sitter i väggarna så fort du kliver innanför dörren, på vissa är det mindre tydligt. Men arbetsplatskulturen är viktig för alla företag, oavsett storlek eller bransch så hjälper de anställda att tillsammans jobba mot värderingar och mål. 

Företagskulturen är ett bra verktyg för att öka förtroendet, stärka företagets värderingar och förstärka gemenskapen på arbetet. Ett ökat förtroende hos de anställda gör att medarbetarna känner sig mer hängivna och därför gör ett bättre jobb. Om en tydlig kultur däremot saknas finns det risk för att det skapas så kallade subkulturer, vilka lätt blir spretiga när det inte finns en tydlig styrning uppifrån. 

Attrahera och behåll kompetens med hjälp av kulturen

Många företag har idag stora utmaningar med att attrahera rätt kompetens, en av anledningarna är att vi ställer högre krav på våra arbetsgivare. För många har det blivit viktigare med värderingar och vi vill känna att vårt jobb är meningsfullt på ett annat sätt än tidigare. Därför dras vi alltmer till arbetsplatser där vi kan identifiera oss med företagets och medarbetarnas värderingar, vilket gör att vi känner oss inkluderade och värdefulla. Nöjda medarbetare kommer inte bara stanna längre på sina arbeten, utan blir även utmärkta ambassadörer för företaget.

Världens bästa arbetsplatser drivs av gemenskap 

Great Place to Work hjälper företag och organisationer i alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. De utser varje år Sveriges bästa arbetsplatser och de senaste årens rapporter har tydligt visat att drivkrafter inom kategorin kamratskap har ökat. Bland dem finns till exempel påståenden som “det är ett roligt ställe att jobba på” och “en känsla av att man är välkommen”. 

Ett företag som flera år i rad har kammat hem förstaplatsen på listan över den bästa multinationella arbetsplatsen är Google. Deras kultur är berömd och i centrum för den står gemenskap mellan de anställda. Nedanstående är ett citat från Googles grundare Larry Page och visar hur viktigt det är att ha en stark kultur där man bryr sig om varandra: 

”Det är viktigt att företaget är som en familj, att människor känner att de är en del av företaget och att företaget är som en familj för dem. När du behandlar människor på det sättet, får du en bättre produktivitet”

Tonen för arbetsplatskulturen behöver komma uppifrån

När ett företag har bestämt sig för ett beteende som de vill ha i sin arbetsplatskultur så måste VD:n och ledningen börja med att skapa de ramverk och etablera regler och traditioner som främjar de värderingar som företaget vill ha.

Tove Griffin jobbar som konsult- och kundansvarig på Great Place to Work. Hon förtydligar hur viktigt det är att kulturen på företaget kommer uppifrån.

– Tonen för kulturen behöver komma från toppen. Det är ledningen som behöver visa vägen och föregå med gott exempel. En mindre organisation kan klara sig bra med mindre processer, där är det enklare att skapa en vana genom att till exempel börja fika tillsammans. Men för större organisationer är tydliga ramverk och strukturer ett måste, säger hon.

***

I takt med att vi ställer andra krav på våra arbetsgivare blir företagskulturen viktigare. Framför allt den yngre generationen letar i större utsträckning efter ett företag vars värderingar går hand i hand med ens egna. Vill du läsa mer om arbetsplatskultur och hur den effektiva pausen kan vara vägen till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport! 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag