Chefens viktiga roll i frågan om engagemang

Gott ledarskap går hand i hand med engagerade medarbetare, och här har chefen självklart en viktig roll. En bra ledare skapar rätt förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig engagerade i jobbet och arbetsuppgifterna. MEN det kräver också att chefen i sin tur får rätt stöd från sina överordnade. Gott ledarskap måste starta högst upp i företagshierarkin. 

Det menar engagemangsexperten, Johan Book, som brinner för det goda ledarskapet och ständigt är ute och jobbar med chefer och ledningsgrupper via Hej Engagemang

Johan_Book

– Att ha en bra chef är en av de bästa medicinerna man kan ha, av gott ledarskap mår man helt enkelt bättre, konstaterar Johan Book. 

Den styrande och kontrollerande chefsrollen är på väg bort. Den moderna chefen är mycket mer av en motiverande coach, en visionär, som tillsammans med sina medarbetare sätter planen för hur företaget ska lyckas med uppsatta mål.

– Mycket handlar om att våga släppa kontrollen som chef idag. Vinsten blir då ett mer engagerat och välmående Sverige där människor upplever det som meningsfullt och kul att gå till jobbet. 

3 viktiga steg på vägen

Johan Book kommer in på de tre psykologiska behoven; kompetens, autonomi (självstyre) och samhörighet – viktiga behov som vi alla behöver få tillfredsställda för att känna motivation och engagemang. 

Dessa tre behov behöver chefen ständigt jobba med för att lyckas i sitt ledarskap:

1. Kompetens. Vi vill alla känna oss duktiga och vi vill ha tydliga mål som vi helst ska ha haft möjlighet att påverka. Vi behöver även kontinuerlig uppföljning och återkoppling, exempelvis genom ett strukturerat samtal en gång i månaden där vi tillsammans med chefen går igenom målen och vad vi gjort. Här är det också viktigt att samtalen ska vara händelsedrivna, dvs händer det något på vägen som förändrar målbilden så måste också vägen till målbilden ritas om. Det är också viktigt att de uppsatta målen är realistiska. Upplever vi inte att vi har rätt resurser, mandat och material att genomföra vårt arbete, så dimper motivationen. 

2.  Autonomi. Vi vill känna att vi har kontroll över och kan påverka hur vi ska utföra våra arbetsuppgifter. Vi vill känna att vår åsikt räknas och välkomnas av våra överordnade. Det ska också kännas meningsfullt att jobba. Just detta området är extra viktigt för den yngre generationen som nu är på väg in på arbetsmarknaden. De har ett ännu starkare behov av att känna att de har chans att påverka sin arbetssituation. 

3. Samhörighet. Vi vill uppleva psykologisk trygghet på jobbet. Här ska det finnas en hög grad av omtanke och vi vill kunna känna att vi kan vara oss själva utan att spela spel. Känslan ska vara att arbetsgivaren är lika tacksam för att just jag jobbar där – som jag själv är. 

Lyckas en chef inom dessa tre områden är vinningarna många. Undersökningar visar att engagerade medarbetare, inte bara leder till ökad lönsamhet för företag. Medarbetarna når till exempel sina mål i högre utsträckning, de känner större tillfredsställande och vilja, får mer energi, känner mindre stress och har fler friskdagar, bland mycket annat.

Chefer behöver också rätt förutsättningar

Vi avslutar med en viktig parameter, som allt för oftast glöms bort, enligt Johan Book. Här handlar det om att chefen i sin tur också måste få samma förutsättningar från sina överordnade för att göra ett bra jobb. Frågan om engagemang startar helt enkelt redan uppe på ledningsnivå, och måste fungera hela vägen. Just här brister det inom många företag. Det visar inte minst siffror från en färsk undersökningar som Previa företagshälsa står bakom. Den visar en stor ökning av sjukskrivningar bland chefer de senaste åren.

– Många chefer har viljan, men inte förutsättningarna att vara goda chefer, konstaterar Johan Book.

***

Att känna sig engagerad i sina arbetsuppgifter är en viktig faktor för att vi ska trivas och må bra på jobbet. En annan viktig faktor för att skapa en välmående arbetsplats handlar om den viktiga pausen och återhämtningen som vi alla behöver under våra arbetsdagar. I vår rapport ”Den effektiva pausen” har i samlat spännande forskning kring ämnet. Ladda ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen