Chans till personlig utveckling på jobbet ger positiva effekter

För många av oss är det viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter på det företag vi jobbar på. Det blir också allt vanligare att arbetsgivare erbjuder just det i både jobbannonser och under intervjuer. I vissa fall är det till och med så pass viktigt att kompetensutvecklingen är avgörande för om en medarbetare stannar kvar på arbetsplatsen eller inte.  

Ladda ner vår rapport – Den effektiva pausen! 

Framtidens krav från yngre generationer

Den nya generationen som växer upp just nu anser att utveckling, kopplat till arbetet, är väldigt viktigt. Framför allt är det viktigt för dem som kommer jobba på den svenska marknaden. I en undersökning om generation Z visar det sig att hela 41 procent av de tillfrågade från Sverige säger att de är intresserade av att börja jobba direkt efter gymnasiet – om de får utbildning i yrket. I Europa låg samma siffra på 20 procent, i Asien 24 procent och i Nordamerika 15 procent. Det tyder på att den nya generationen tror starkt på kompetensutveckling, och att de som får möjlighet att växa och utvecklas inom ett företag är mer benägna att stanna kvar under en längre period.

Positiva effekter genom personalens utveckling

De som får möjlighet att göra karriär och växa inom ett företag blir ofta även bra ambassadörer för företaget när det gäller employer branding. Chansen är stor att den personen delar sina upplevelser, både genom att prata med personer i sin omgivning och genom att sprida ett positivt budskap digitalt. Det i sin tur skapar ett mer transparent intryck när nya talanger undersöker er som arbetsgivare och upptäcker att ni vill att personalen ska utvecklas, att det inte bara är “tomma ord” i en jobbannons.

Vad gör oss lyckliga på arbetet?

En undersökning från rekryteringsföretaget Robert Half, som genomförts i åldrarna 18-34, visar att lyckofaktorn på jobbet är som störst när vi tillåts prestera bra och känner att vi som anställda kan påverka och bidra. Det kopplas tätt ihop med att vi får utrymme att utvecklas på arbetsplatsen.

Vi människor har ett behov av att få utvecklas – och om vi upplever motsatsen på vår arbetsplats så finns det risk för att det påverkar oss negativt. “Människor har en inneboende önskan om att växa, utmanas och göra något meningsfullt”, säger psykologen Niklas Laninge i en intervju. Det är något som de flesta av oss nog kan känna igen oss i oavsett vad vi arbetar med, både på hemmafronten och på jobbet. Han säger även att jobbet är en bra plats att kanalisera det behovet på.

Arbetsgivare har mycket att vinna på att utveckla personalen

Ny kompetens krävs eftersom det ständigt kommer nya förfrågningar från kunder. Det kan vara lätt att tänka att kompetens finns att anställa. Men det finns många fördelar med att kompetensutveckla den befintliga personalen, inte bara för att det sparar pengar att slippa rekrytera, det ger även medarbetare chansen att utvecklas. Dessutom, i många fall kan det vara positivt att personer redan har erfarenhet av sin arbetsgivare och har koll på företaget. 

Sammanfattning

Personlig utveckling på arbetet är positivt för både arbetstagare och arbetsgivare. Kompetensen stannar kvar inom företaget samtidigt som företagets employer brand stärks när de anställda kan vittna om att de får chans att utvecklas. Dessutom kommer en ny generation in på arbetsmarknaden och personlig utveckling är tätt kopplat till deras förväntningar på sina framtida arbetsgivare.

Välmående medarbetare är A och O för en organisation. Vill du läsa mer om hur pausen kan vara en väg till nöjdare medarbetare? Ladda ner vår rapport.

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag