Att tänka på i arbetet med arbetsplatskulturen

Arbetet med att skapa eller förändra en företagskultur är en utmaning som kräver sitt arbete. Men kulturen på ett företag är en allt viktigare faktor för trivseln på arbetet och när vi söker jobb. Här är några saker att tänka på i kulturarbetet. 

De senaste årens undersökningar om vad vi tycker är viktigt på jobbet har visat att ekonomisk kompensation inte längre är högst upp på listan. Idag är det istället faktorer som en stark företagskultur, tydliga värderingar och en hög grad av förtroende för de anställda som lockar. 

Så blir din paus energigivande – ladda ner vår guide! 

En tydlig arbetsplatskultur är viktig för alla företag. En stark kultur kan fungera som ett verktyg i att stärka företagets värderingar, öka gemenskapen bland de anställda och för att attrahera personal. Men det kan vara ett lite trixigt arbete, det gäller att skapa en kultur som alla trivs med och att ha värderingar som personalen kan identifiera sig med.  

Däremot, att konkret definiera vad som är en bra eller mindre bra företagskultur är i stort sett omöjligt. Men det finns några saker som bör tas i beaktning vad gäller kulturarbetet.  

Tre saker att tänka på i arbetet med företagskulturen: 

“Kultur äter strategi till frukost”

Ett citat från den gamla managementkonsulten, utbildaren och författaren Peter Drucker. Din strategi kan bli motarbetad av kulturen på företaget om de inte ligger i linje med varandra. Det går alltså inte att jobba på ett visst sätt eller mot ett specifikt mål utan att kulturen finns där och stöttar arbetet. Men det är en svår uppgift att förändra en arbetsplatskultur och det kräver ett kontinuerligt arbete. Och även om kulturen på ett företag främst sitter i människorna som arbetar där, behöver det finnas strukturer och ramverk på plats som främjar det önskade beteendet utifrån företagets strategi och värderingar. 

Värderingarna måste fungera i praktiken

Kulturen på företaget föds mer eller mindre ur dess värderingar. Och eftersom värdegrunden är ett företags själ och kärnan i varumärket så behöver den vara enkel att förstå, lätt att kommunicera till andra och kunna efterlevas. En vanlig utmaning idag är att företagens värderingar inte återspeglas i de anställdas beteenden, varken internt eller ut mot kunder. Några av världens bästa arbetsplatser har en sak gemensamt, de är starkt värderingsstyrda och värderingarna genomsyrar allt de gör. Så när värdeord och värderingar tas fram, tänk på att de också måste kunna efterlevas av alla inom företaget. Det räcker inte med att skriva ut några värdeord på sin hemsida för att visa att de finns, alla anställda måste kunna känna igen sig i värderingarna och kunna arbeta utifrån dem. 

Ledningen måste visa vägen

Tonen för kulturen behöver komma från toppen. Det är ledningens ansvar att bestämma vilka beteenden de vill ha på arbetsplatsen och att sätta upp de strukturer som behövs. Om ledningen inte tar ansvar för detta riskerar det att skapas subkulturer, nästan som i ett tomrum. De är oftast mer spretiga eftersom de är sämre förankrade med företagets mål och värderingar än om de kommer uppifrån. Dessutom så riskerar arbetsplatskulturen att bli personberoende, något som är väldigt sårbart om en nyckelperson för kulturen slutar på arbetsplatsen

Sammanfattning

Att skapa eller att förändra en arbetsplatskultur är en process som kräver ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Genom en större förståelse för hur viktig strategin är för att kulturen ska bli verklighet, att ledningen visar vägen och att ha värderingar som fungerar i praktiken är du en god bit på väg mot din önskade arbetsplatskultur. 

Vill du läsa mer om tips och lösningar för hur din paus blir energigivande? Ladda ner vår guide!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag