Att tänka på för att minska personalomsättningen

Att en hög personalomsättning kostar företag stora belopp är de flesta chefer medvetna om. Men faktum är att det kan få fler negativa konsekvenser än höga kostnader. Bland annat så riskerar det att skapa oro hos de anställda som är kvar på företaget och kan i värsta fall skada företagets Employer Branding.

Ofta är det flera faktorer som spelar in när det kommer till att flera anställda slutar, faktorer som påverkar medarbetarna i deras vardag men som kan vara svårt för dig som chef att upptäcka. Det är till exempel vanligt att duktiga medarbetare slutar på grund av att de känner sig förbisedda, samtidigt som chefen tänker att allt verkar vara bra eftersom att medarbetaren jobbar på som vanligt och inte visar eventuellt missnöje utåt. 

Ladda ner vår guide – Så blir din paus energigivande! 

Inför det här blogginlägget har vi tagit reda på några av de vanligaste anledningarna till att personer säger upp sig från jobbet, saker som kan vara bra för dig att tänka på om du hamnar i en situation med hög personalomsättning.

Ta reda på varför medarbetare slutar

Ett vanligt misstag som många företag gör är att de ignorerar den verkliga anledningen till att medarbetare slutar. De hoppar direkt till rekryteringen av nya personer och glömmer bort att gräva djupare i det faktiska problemet. Risken är då stor att samma sak händer igen när den nya personen väl är på plats. Beror det på att de är stressade, är det därför de väljer att sluta? Beror det på dålig stämning? Genom att ta reda på anledningen till att medarbetare säger upp sig blir det enklare att kartlägga vad som behöver göras i praktiken för att minska personalomsättningen. Enklast är att fråga de som slutar, alternativt att be tidigare anställda att svara på en anonym undersökning. 

Visa att du bryr dig om de anställda, på riktigt

Att ha en nedskriven företagspolicy räcker oftast inte, det måste vara genuint och mänskligt för att ge effekt. En bra relation till sin chef är en stor bidragande faktor till att många faktiskt stannar kvar på företaget. Nästan en tredjedel av de som slutar uppger att det beror på relationen till deras chef. Genom att skapa en trygg miljö, lyssna och ta tag i problem direkt ökar förtroendet och gör medarbetarna mer nöjda.

Jobba på gemenskapen

Teamwork är viktigt, att kämpa tillsammans på jobbet mot gemensamma mål gör att anställda känner sig som en viktig del av gruppen. Faktum är att i mer komplexa arbetsuppgifter är sociala sammanhang, trivsel och samhörighet med teamet ofta en större morot än pengar

Men sammanhållningen är viktig även när vi inte arbetar tillsammans. Bra stämning och gemenskap blir allt viktigare på arbetsplatser idag, extra viktigt är det för den yngre generationen som inom några år kommer att dominera arbetsmarknaden. Planera därför in aktiviteter för att öka gemenskapen, det kan göras så enkelt eller avancerat som du tror behövs. En gemensam frukost en gång i veckan eller kanske en AW en gång i månaden där medarbetarna får tid att koppla bort det dagliga arbetet en stund.  

Sammanfattning

Hög personalomsättning är idag ett stort problem för många företag, något som både kan kosta pengar och skapa stor oro hos de anställda. Med enkla medel går det att jobba proaktivt för att stabilisera personalomsättningen. Ledarskap, gemenskap och miljö är faktorer som påverkar hur länge dina anställda stannar kvar på sin arbetsplats. 

Att kortare pauser under arbetsdagen är viktiga för att vi ska orka prestera kan kännas självklart, ändå är det många som är dåliga på att ta sig tiden att pausa. I vår guide kan du läsa om tips och metoder som gör din paus energigivande! 

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag