8 steg som ökar engagemanget på jobbet

Forskning visar att engagerade medarbetare leder till ökad produktivitet, kreativitet och lönsamhet på arbetsplatser. Men hur når vi dit? Och ligger ansvaret för att skapa engagemang på företagsledningen, chefen eller på medarbetaren själv?

I det här blogginlägget pratar vi med engagemangsexperten Niklas Delmar, en av grundarna till Hej engagemang, som ger sina bästa tips på hur vi kan påverka engagemanget på arbetsplatsen.

NiklasDelmar

Niklas Delmar föreläser och håller workshops kring ämnet engagemang ute på företag och hans specialområde handlar om hur vi som individer kan skapa våra bästa förutsättningar för att bli engagerade och trivas bättre på jobbet.

För Niklas Delmar är noga med att poängtera att engagemang inte kan skapas av någon annan – det är något som varje enskild individ måste ta ansvar för. Han poängterar också att vi svenskar generellt är duktiga på att skylla ifrån oss, och att vår chef ofta utmålas som boven i dramat.

En bra chef skapar de rätta förutsättningarna för att vi ska kunna vara engagerade. MEN det är fortfarande vi själva som måste skapa engagemanget – det finns inga genvägar, menar Niklas.

Men hur ska vi tänka och gå tillväga för att öka vårt engagemang? Niklas Delmar arbetar utifrån en 8-stegs modell där den grundläggande faktorn bygger på att vi tar hand om vår egen hälsa. Vi behöver sova tillräckligt, äta näringsrik mat och vi behöver röra på oss – utan den grunden kommer vi inte lyckas.

Här är Niklas 8 steg mot ökat engagemang

Steg 1. Vikten av eget ansvar. Vi är alla ansvariga för våra liv och för vad vi gör under våra arbetsdagar. Ingen tvingar oss att vara på jobbet, och trivs vi inte med våra arbetsuppgifter så kan vi satsa på att byta arbete. Det är viktigt att inse att chefen inte är ensamt ansvarig för vårt engagemang.

Steg 2. Ta 100% ansvar för dina relationer. För att det ska vara balans i dina relationer krävs det att du tar 100% ansvar för alla dina relationer. Det betyder att du inte kan skylla på andra och lägga ansvaret hos andra när saker inte blir så som du önskar. 

Steg 3. Ha koll på dina drivkrafter. Ta ansvar för vad som driver dig framåt och ställ dig frågan “Varför väljer jag att jobba här?”. Kanske drivs du av att vara en ledare, eller expert, eller av att prova på nya saker och ständigt utveckla dig själv. Ta reda på vilka dina drivkrafter är och försök att få utlopp för dem på jobbet.

Steg 4. Energikollen. Ställ dig frågorna: Vad ger och vad tar energi i mitt liv? Vilka människor får jag energi av att hänga med och vilka är energitjuvar? Ta dig sedan tid att lista plus och minus kring din arbetssituation.

Steg 5. Superkrafter. Ta reda på vilka dina superkrafter är. Vi ska sträva efter att huvudsakligen göra det vi är bäst på under våra arbetsdagar. Använder du dina bästa egenskaper på jobbet blir arbetsuppgifterna enkla och naturliga, du skapar mervärden, och känner lust när du är på jobbet. Vårdar du dina superkrafter kommer du dessutom att bli ännu bättre på dem!

Steg 6. Jobba i rätt miljö. Ställ dig frågan, vilken arbetsmiljö och kultur vill jag arbeta i? Vill jag ha en tuff kontrollstyrd kultur, med tydliga beskrivningar på hur mina arbetsuppgifter ska genomföras eller vill jag arbeta i en friare miljö där enbart de stora penseldragen är uppmålade?

Steg 7. Lilla stegets kraft.  Även om vi nu har de sex ovanstående pusselbitarna på plats, så har vi människor generellt svårt att gå från tanke till handling. För att lyckas bryta en vana så är det mycket bättre att ta ett litet förändringssteg varje dag, än att sätta upp för höga mål. Börja med att ta hand om dina relationer varje dag och uppmärksamma om något suger energi från dig. Skyll då inte på andra utan ta ditt eget ansvar över situationen.

Steg 8. Uppföljning. Om vi gör uppföljningar så utvecklas vi. Använd en kollega, en nära vän eller kanske en app – men gör uppföljningarna kontinuerligt och ta reda på åt vilket håll din utveckling går. 

Vi lämnar gärna över ansvaret

En av de största fallgroparna som minskar engagemanget handlar enligt Niklas Delmar om att vi gärna lägger över ansvaret på vår situation – på någon annan. 

– Ja, vi svenskar är duktiga på att lägga över ansvaret på kollegor, chefen, kunder, busschauffören, vädret…”det var på grund av andra som jag fick en dålig start på dagen”.

En annan vanlig fallgrop är att vi går mot att bli allt mer individualiserade.

– Ja, många av oss lever efter “ensam är stark principen” och glömmer att arbeta tillsammans med andra. Vi är dessutom bra på att sätta för höga mål och stretcha dem lite väl långt, så att de blir omöjliga att uppnå. Då är det bättre att sätta upp enklare mål som är nåbara, avslutar Niklas Delmar. 

***

Att känna sig engagerad i sina arbetsuppgifter är en viktig faktor för att vi ska trivas och må bra på jobbet. En annan viktig faktor för att skapa en välmående arbetsplats handlar om den viktiga pausen och återhämtningen som vi alla behöver under våra arbetsdagar. I vår guide har vi samlat en rad tips på hur vi kan bli bättre på att ta en paus från skrivbordet. Guiden laddar du ner gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag