6 stressignaler som är lätta att missa

Stress kan ge oss många olika typer av symptom och vissa kan vara mer diffusa än andra.

Vi lät Caroline Wiklund, stresscoach på Unionen, lista några vanliga varningssignaler på stress som är lätta att missa.

1. Huvudvärk, magproblem och trötthet

Alla tre symptom ovan är vanligt förekommande tecken på stress. MEN de är också lätta att blanda ihop med andra besvär och hitta andra bortförklaringar till. “Jag har huvudvärk för att det är fuktigt ute, för att ventilationen är dålig, för att jag sovit dåligt i natt” osv.

2. Brist på energi

Det är viktigt att hålla koll på sin “inre energibarometer”. Har du ett jobb där arbetsbelastningen ligger på en rimlig nivå, så ska det finnas energi kvar när du kommer hem från jobbet. Känner du dig orkeslös dag efter dag bör du vara uppmärksam på vad det kan bero på och fundera över vilka justeringar du kan göra för att bibehålla din energi. 

3. Svårt att hitta fokus

Rannsaka dig själv gällande din uppmärksamhet – var har du ditt fokus? En varningssignal på höga stressnivåer kan vara att du har en känsla av “mental dimma” – att det är svårt att fokusera på en sak. Det kan också ta sig i uttryck genom att du inte känner dig närvarande i rummet och att det är svårt att koncentrera sig – vare sig du sitter framför datorn på jobbet eller hänger med familjen på fritiden. En anledning till kognitiv trötthet är brist på sömn och återhämtning.

4. Beteendeförändring

Det är inte ovanligt att en person som varit stressad över tid börjar förändra sitt beteende och skapar nya rutiner för att hantera vardagen. Det kan handla om att vilja ligga steget före och börja skriva lappar, för att över tid skriva ytterligare notiser för att komma ihåg att titta på de första lapparna. Kanske behöver personen ta bilder på vardagliga saker för att komma ihåg koder eller var han eller hon ställde bilen. Blir sådana beteenden vanligt förekommande kan de ofta härledas till stress. 

Långvarig stress kan också utmynna i en personlighetsförändring. Det kan handla om att en person börjar bli lättirriterad och brusar upp för småsaker eller att någon tystnar allt mer och drar sig undan. När känslor, tankar och beteenden förändras kraftigt kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till.

5. Aktiviteter skippas för att hinna med jobbet

Vi har i ett tidigare blogginlägg lyft Unionens undersökning som visar att många tjänstemän väljer att skippa lunchen en eller flera gånger i veckan för att hinna med jobbet. När du börjar rationalisera bort olika typer av aktiviteter i vardagen för att hinna med jobbet bör varningsklockorna ringa. 

6. Sömnsvårigheter

En varningssignal som bör tas på största allvar är om du medvetet (eller omedvetet) börjar knapra på din sömn för att hinna med dina arbetsuppgifter, eller för att göra andra saker som du inte hunnit med under dagen. Sömnbrist leder till högre nivåer av stresshormonet kortisol under nästföljande dag. Det finns alltså ett tydligt samband mellan sömnunderskott och stressbelastning. 

Här gäller det att rannsaka sig själv och våga erkänna att “jag behöver ha en förändring”. Tveka inte att be om hjälp, från din närmaste chef och vid behov även från andra aktörer i din närhet.

***

Ett sätt att förebygga stress handlar om att prioritera tid för återhämtning och paus under dina arbetsdagar. I vår rapport har vi samlat en rad spännande forskningsrön om just detta. Ladda ner materialet gratis här!

Författare:

Mer läsning

Hälsosamma resultat av Convini Challenge!

5 tips för ökad arbetsglädje

Så främjar ni hälsa på arbetsplatsen

JURA espressomaskin till företag